Janudi Maria

Maria (Maryla) Janudi (ur. 1940) Redaktor przewodników i albumów krajoznawczych, wydawca, podróżniczka