Oceń stronę

Jak oceniasz wygląd strony?
 
Dzisiaj jest 29 Maj 2022 roku,  imieniny obchodzą: Magdalena, Teodozja, Maria

Historia Zduńskiej Woli

Spis treści
Historia Zduńskiej Woli
Strona 2
Strona 3
Strona 4
Strona 5

 

W tym samym roku aresztowano 169 przedstawicieli miejscowej inteligencji, rok później - dalszych 125, w 1941 roku - 62 osoby. Wśród aresztowanych było wielu działaczy politycznych i społecznych oraz żołnierzy zbrojnego podziemia. W 1940 roku w zduńskowolskim getcie (jednym z pięciu w powiecie sieradzkim) zgromadzono kilka tysięcy Żydów.
Latem 1942 roku hitlerowcy przystąpili do jego likwidacji. W czerwcu tego roku rozstrzelali 200 Żydów, w następnym miesiącu 550, pozostałych wywieźli do obozów zagłady i łódzkiego getta.
Zduńskowolskie getto znajdowało się w rejonie ulic: Ogrodowej, Juliusza i Stęszyckiej. Na placu przy ulicy Stęszyckiej stała szubienica. Dla upamiętnienia tysięcy Żydów pomordowanych przez hitlerowców ulicę Stęszycką nazwano po wojnie ulicą Getta Żydowskiego.

Niemal od pierwszych dni okupacji w mieście istniały komórki konspiracyjne. Już w początkach 1940 roku działały organizacje np. Organizacje Samoobrony Polskiej, utworzona przez Józefa Płocińskiego i ks. Józefa Balcerczyka, Tajna Organizacja Wojskowa (Roman Kałużewski i Alfred Jencz) i Liga Narodowa (Jan Libsz i Walenty Prajs).
Przez pewien okres miasto było siedzibą dowództwa inspektoratu sieradzko - wieluńskiego i obwodu sieradzkiego ZWZ - AK. Miejscowi konspiratorzy gromadzili broń, organizowali szkolenie, wywiad, kolportaż nielegalnej prasy, brali udział w sabotażu.
W mieście znajdowało się kilka punktów nasłuchu radiowego. Szczególnie aktywną działalność konspiracyjną prowadzili kolejarze pobliskich Karsznic. W okresie okupacji hitlerowskiej Zduńska Wola była jednym z prężniejszych w tym regionie ośrodków tajnego nauczania.
Oprócz pedagogów nauczali także starsi uczniowie np. J. Dąbrowski i J. Kurowski, a także ludzie spoza profesji nauczycielskiej m.in. I. Boroś, M. Cieślik, A. Wisławska.

21 stycznia 1945 roku w godzinach porannych za uciekającymi wojskami hitlerowskimi wjechały do miasta czołgi 9 Korpusu Pancernego wchodzące w skład I Frontu Białoruskiego. Kilka godzin później do miasta wkroczyli żołnierze 3 Armii. Tego samego dnia wyzwolone zostały Karsznice.
W dniu odzyskania wolności w Zduńskiej Woli powstał komitet obywatelski, który objął władzę w mieście. W bilansie okupacyjnych strat najtragiczniejsze było zmniejszenie się o ponad 11 tysięcy osób ludności Zduńskiej Woli w porównaniu do stanu z 1939 roku.
Dotkliwe były także straty w przemyśle świadomie dokonane przez okupanta. Po zakończeniu wojny Zduńska Wola nadal jednak stanowiła największy ośrodek przemysłowy w ówczesnym powiecie sieradzkim.
Istniało tu m.in. 6 dużych zakładów przemysłu bawełnianego, fabryki wyrobów wełnianych, dziewiarskich i obuwia, 2 młyny. W 1949 roku przemysł zatrudniał prawie 2,9 tys. osób.

Dalszy jego rozwój nastąpił w latach pięćdziesiątych i sześćdziesiątych. Do największych przedsiębiorstw w tym okresie należały m.in. Zduńskowolskie Zakłady Przemysłu Wełnianego, Zduńskowolskie Zakłady Przemysłu Pończoszniczego, Fabryka Krosien Bawełnianych "Fakroba".
W końcu lat sześćdziesiątych w związku z przystąpieniem do porządkowania miasta i modernizacji przemysłu rozpoczęto przenoszenie zakładów ze śródmieścia w rejony podmiejskie.
Lata siedemdziesiąte najbardziej korzystne dla miasta w okresie powojennym, przyniosły Zduńskiej Woli kolejne nowe, duże zakłady m.in. Fabrykę Domów (produkcja elementów dla budownictwa mieszkaniowego wielkopłytowego), Przedsiębiorstwo Materiałów Izolacji Wodoszczelnej "Izolacja" (wytwarza się tu różnego rodzaju papy i inne dachowe materiały izolacyjne), jednocześnie stworzono nowe bazy i zaplecze magazynowo - warsztatowe np. dla łódzkiej Centrali Materiałów Budowlanych i zduńskowolskich Zakładów Inżynieryjnych, w tym czasie powstał także zespół bocznic w dzielnicy przemysłowej oraz przystąpiono do budowy elektrociepłowni zasilającej zarówno przemysł jak i nowe osiedla mieszkaniowe.

W ostatnich latach korzystne zmiany nastąpiły także w małych zakładach i spółdzielczości. Nowe lub zmodernizowane obiekty uzyskały 3 istniejące w mieście spółdzielnie inwalidów: "Bojownik", "Zwycięstwo" i Spółdzielnia Inwalidów im. Feliksa Dzierżyńskiego, ponadto Zakład Budowlany Spółdzielni Mieszkaniowej "Lokator" i Meblarska Spółdzielnia Pracy im. Mariana Buczka.
Nową siedzibę otrzymał także Zakład Badania Pryszczycy Instytutu Weterynarii PAN. W okresie powojennym w niespotykanej dotąd skali przystąpiono do budowy urządzeń komunalnych i realizacji programu budownictwa mieszkaniowego.
U progu lat sześćdziesiątych rozpoczęto budowę miejskich urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, do końca następnego dziesięciolecia powstały osiedla mieszkaniowe,: "Łaska II", "Osmolin", "Kolejowa", "Hetmańska", w tym czasie wznoszono największe w mieście osiedle "Zachód".

Wraz z rozwojem budownictwa modernizowano i powiększano sieć placówek handlowo - usługowych, przybywało nowych szkół (po wojnie wzniesiono tu 10 gmachów dla szkół podstawowych, 1 dla LO). W 1972 roku Zduńska Wola otrzymała autobusową komunikację miejską. Miasto od lat zaliczane jest do najaktywniejszych ośrodków amatorskiego ruchu artystycznego, któremu stworzono tu korzystny klimat.
Amatorski Klub Filmowy "Emdek" którego członkowie zdobyli sporo nagród podczas ogólnopolskich przeglądów filmowych, czy Klub Amatora Plastyka (istnieje od 1969 roku) działający przy Klubie Międzyspółdzielnianym to tylko nieliczne przykłady placówek i organizacji wzorowo pielęgnujących twórcze pasje zduńskowolan.
Do najbardziej znanych amatorów plastyków należą m.in. Kazimierz Banat, Stanisław Klinger, Sławomir Pokornowski i Bronisław Tomaszewski. W Zduńskiej Woli mieszka także autor kilku tomików poezji i animator życia kulturalnego - Feliks Rajczak.

Miasto posiada sporo placówek kulturalnych m.in. Miejski Dom Kultury (od 1961 roku), Klub Międzyspółdzielniany, Dom Kultury "Lokator" (od 1976 roku w nowym lokalu przy ulicy Łaskiej) jedyny w województwie sieradzkim Klub Międzynarodowej Prasy i Książki, Miejską Bibliotekę Publiczną im. Jerzego Szaniawskiego (od 1946 roku), czynne są tu dwa kina: "Tkacz" i "Hel" oraz kilka zakładowych placówek kulturalnych.
Od 1975 roku bardzo aktywnie działa Towarzystwo Przyjaciół Zduńskiej Woli. Ze Zduńskiej Woli pochodzi wielu znanych ludzi. Tu urodził się powieściopisarz i dramaturg Janusz Teodor Dybowski, działacz ruchu robotniczego Ludwik Śledziński, ojciec Maksymilian Kolbe (Rajmund Kolbe), pedagog i teatrolog, przyjaciel Jerzego Szaniawskiego - Leon Pietrzykowski. W mieście tym żył również malarz Herman Bertold, zwany zduńskowolskim Nikiforem, a także znany badacz pryszczycy - profesor Tadeusz Kobusiewicz.Szukaj

Pogoda


MambWeather icon
Łódź
--- °C
Łódź °C | Gdańsk °C | Kraków °C | Katowice °C | Poznań °C | Rzeszów °C | Szczecin °C | Warszawa °C | Wrocław °C | Zielona Góra °C
[Szczegóły]

O tobie

Jesteś obecnie w
Unknown Unknown

używasz systemu
Unknown Unknown

oraz przeglądarki
Unknown Bot Unknown Bot

a twój adres IP to
18.207.132.226