Zduńska Wola dawniej i dziś

Sławomir Lepczyński

Herb i flaga powiatu Zduńska Wola

 

 

Herb powiatu Zduńska Wola

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Flaga powiatu Zduńska Wola

 

 

 

Powiat zduńskowolski zaistniał na mapie Polski po raz pierwszy w styczniu 1999 roku. Nie posiadamy więc bogatej przeszłości, która mogłaby pozostawić charakterystyczny znak rozpoznawczy. Jednak stolica powiatu, miasto Zduńska Wola posiada niezwykłego patrona - św. Maksymiliana Marię Kolbego. Ta wspaniała postać stała się inspiracją do opracowania herbu powiatu.

Uchwałą Rady Powiatu Zduńskowolskiego w dniu 24 listopada 2000 roku przyjęty został herb powiatu, przedstawiający św. Maksymiliana Marię Kolbego. Na tle niebieskiej tarczy herbowej widnieje stojąca postać św. Maksymiliana, w czarnym habicie, przepasanym białym sznurem. Za sznurem przewieszony różaniec. Wokół głowy świętego aureola koloru złotego. 
W prawej ręce korona koloru białego, w lewej ręce korona koloru czerwonego. Na lewej piersi świętego czerwony trójkąt z czarną literą P, a pod nim numer 16670(czarny na żółtym tle).Korony i znak trójkąta na piersi, to tzw. atrybuty świętego, symbolizujące wydarzenia z jego życia. Korony nawiązują do objawienia, jakie miał mały Rajmund Kolbe:

"Prosiłem Matkę Bożą, żeby mi powiedziała, co ze mną będzie[...]"

Wtedy matka Boża pokazała mi się, trzymając dwie korony, jedna białą, a druga czerwoną. Spytała, czy chcę je mieć: biała oznacza, że wytrwam w czystości, a czerwona, że będę męczennikiem. Odpowiedziałem, że chcę. Wówczas Matka Boża mile na mnie spojrzała i znikła.
"Biel jest w świecie chrześcijańskim kolorem czystości, zwycięstwa, wiecznej chwały, czerwień zaś symbolem krwawej ofiary. Drugi atrybut, czyli trójkąt z literą P i numerem, to znak obozowy jaki nosił św. Maksymilian na swoim ubraniu obozowym - P- narodowość polska i numer obozowy.
Oba te atrybuty w swej symbolice wyrażają życie i działalność świętego, od objawienia w dzieciństwie aż po męczeńską śmierć w Oświęcimiu. Tarcza herbowa w kolorze niebieskim symbolizuje firmament i jednocześnie kolor niebieski jest kolorem Matki Bożej, co nawiązuje do św. Maksymiliana jako założyciela Rycerstwa Niepokolanej.

 

Powiat Zduńskowolski obejmuje  łączną powierzchnię 369 km2 (2,0% powierzchni województwa).

Sieć osadniczą tworzą 2 miasta (Zduńska Wola, Szadek) i 109 miejscowości wiejskich. Liczba mieszkańców wynosi 67,6 tys., tj. 2,7% ludności województwa; w miastach mieszka 46,0 tys. osób (68,0%), a na obszarach wiejskich 21,6 tys. (32,0%).

W wyniku ubytku naturalnego (-411 osób) i ujemnego salda migracji (-216 osób) liczba ludności w porównaniu z 2000 r. zmniejszyła się o 1,0%.

Niekorzystnie zmieniła się relacja międzypokoleniowa - w porównaniu z 2002 r. odsetek ludności w wieku przedprodukcyjnym zmniejszył się z 23,1% do 19,6%, a odsetek ludności w wieku poprodukcyjnym wzrósł z 15,0% do 16,3%.

Użytki rolne stanowią 72,1% powierzchni, tereny zurbanizowane zabudowane 4,6%, a pod wodami 0,6%. Wskaźnik lesistości wynosi 22,4% i przewyższa wartość wojewódzką (21,0%). Obszary o szczególnych walorach przyrodniczych prawnie chronione stanowią 7,3% powierzchni.

Powiat dysponuje dobrymi warunkami do funkcjonowania i rozwoju turystyki. Zalicza się do nich walory przyrodnicze takie jak rezerwaty leśne oraz zachowane zabytki.

Stopień rozwoju infrastruktury komunalnej w powiecie jest zróżnicowany.
Udział mieszkańców korzystających z wodociągu wynosi od 80,0% (gm. Zapolice) do 96,2 % (miasto Zduńska Wola), a korzystających z kanalizacji od 18,3 (gm. Zapolice) do 91,0% (miasto Zduńska Wola). Z sieci gazowej korzystano jedynie w mieście Zduńska Wola (0,3%).

Na terenie powiatu ma siedzibę 6,3 tys. podmiotów gospodarki narodowej zarejestrowanych w rejestrze REGON, tj. 929 w przeliczeniu na 10 tys. ludności. Spośród nich 81,8% to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, a 94,3% to mikroprzedsiębiorstwa (o liczbie pracujących do 9).

Firmy najczęściej prowadzą działalność związaną z handlem i naprawami (33,1%) oraz przetwórstwem przemysłowym (14,7%).

W 2008 r. w rolnictwie pracowało 16,3% ogółu pracujących, w przemyśle i budownictwie 44,2%, a w usługach 39,5%. Stopa bezrobocia wynosiła 11,9% (w 2009 r.) i była wyższa o 0,3 pkt proc. niż przeciętnie w województwie.

Dochody budżetu powiatu w przeliczeniu na 1 mieszkańca wynoszą 759 zł i są wyższe o 34 zł od średniej dla ogółu powiatów ziemskich w województwie.

Pod względem wartości tego wskaźnika powiat zajmuje w województwie 6 lokatę.

Gminy

 • Gmina Szadek
  Wsie
  Aleksandrów, Antonin, Babiniec, Boczki, Boczki Kobylskie, Borki Prusinowskie, Brondy, Chamentów, Choszczewo, Czarny Las, Dęby, Dziadkowice, Dziewulin, Górna Wola, Góry Prusinowskie, Gosiów, Grzybów, Henryków, Jamno, Janów, Karczówek, Kobyla Miejska, Kornaty, Kotlinki, Kotliny, Krokocice, Lichawa, Łobudzice, Łodzia, Marcelin, Nagrobla, Nowe Boczki, Nowy Kromolin, Ogrodzim, Piaski, Piekiełko, Probostwo, Prusinowice, Przatów Dolny, Przatów Górny, Przatówek, Przybyłów, Pustki, Reduchów, Rzepiszew, Rzeszówka, Sachalin, Sikucin, Stare Boczki, Starostwo-Szadek, Stary Kromolin, Szadkowice, Tarnówka, Tomaszew, Wardęga, Wielka Wieś, Wilamów, Wola Krokocka, Wola Łobudzka, Wola Przatowska, Zagórze

 • Gmina Zapolice
  Wsie
  Adamówek, Beleń, Beleń-Kolonia, Beleńskie Huby, Bolesławiec, Branica, Branica Kalinowska, Branica Rembieszowska, Branica-Kolonia, Holendry, Jelno, Jeziorko, Kalinowa, Kowalskie, Marcelów, Marżynek, Młodawin Dolny, Młodawin Górny, Paprotnia, Pstrokonie, Ptaszkowice, Rembieszów, Rembieszów-Kolonia, Rojków, Strońsko, Swędzieniejewice, Świerzyny, Woźniki, Wygiełzów, Zamoście, Zapolice, Zmyślona, Zygmuntów

 • Gmina Zduńska Wola
  Wsie
  Ameryka, Andrzejów, Annopole Nowe, Annopole Stare, Beniaminów, Biały Ług, Czechy, Dionizów, Florianki, Gajewniki, Gajewniki-Kolonia, Grabina, Henryków, Izabelów, Izabelów Mały, Janiszewice, Karolew, Karsznice, Kęszyce, Klonek, Kłady, Kłady Dworskie, Korczew, Korczew Poduchowny, Kraszęcin, Krobanów, Krobanów-Cegielnia, Krobanówek, Laskowiec, Maciejów, Michałów, Mostki, Obrok, Ochraniew, Ogrodzisko, Olendry, Opiesin, Ostrówek, Piaski, Pokorne, Polków, Poręby, Pratków, Rębieskie, Rębieskie-Kolonia, Rosiniec, Simowa, Stara Wieś, Stare Kłady, Suchoczasy, Tymienice, Wieś, Wiktorów, Wojsławice, Wólka Wojsławska, Wygnaniec, Wymysłów, Zamłynie, Zamłyńskie Morgi, Zborowskie, Zimna Woda