Zduńska Wola dawniej i dziś

Sławomir Lepczyński

Schrony w Zduńskiej Woli

Schrony w Zduńskiej Woli pamiętają czasy Zimnej Wojny

Schrony w Zduńskiej Woli pamiętają czasy Zimnej Wojny. Nie są wbrew powszechnemu mniemaniu schronami przeciwatomowymi, a raczej budowlami obronnymi, gdzie można się ukryć przed innym zagrożeniem. Jest ich w mieście 5. Dwa z nich w środę zwiedzili członkowie zduńskowolskiej Jednostki Strzeleckiej 4040 im. płk. I. Boernera.

Schrony w Zduńskiej Woli powstały czasie tzw. zimnej wojny, czyli rywalizacji ideologicznej, politycznej i militarnej pomiędzy państwami satelitarnymi ZSRR, skupionymi od 1955 r. w Układzie Warszawskim, a państwami niekomunistycznymi skupionymi od 1949 r. w NATO, pod politycznym przywództwem Stanów Zjednoczonych.

Zimnej wojnie towarzyszył tzw. wyścig zbrojeń obu bloków militarnych wywołany polityką ZSRR. W wyniku tego, położono nacisk na obronności państw bloku wschodniego (w którym znalazła się również Polska) na wypadek wybuchu tzw. III Wojny Światowej. Przejawami takiej obronności było budowanie m. in. obiektów obronnych – schronów – na wypadek bombardowań lub użycia broni chemicznej.

W Zduńskiej Woli obecnie statut budowli obronnych ma pięć obiektów. Są to cztery ukrycia i jeden schron. Największe z tzw. „ukryć”, mogące pomieścić 58 osób znajduje się w piwnicy bloku wybudowanego w połowie lat pięćdziesiątych przy ul. Srebrnej 3. Ukrycie wyposażone jest w zawory nadciśnieniowe - wywiewne klapy schronowe (WKS), śluz wyjścia awaryjnego na zewnątrz, agregat filtrowentylacyjny, znajdujący się w izbie filtrowentylacyjnej.

Wyjście awaryjne zrobione z prefabrykowanych kręgów żelbetowych są charakterystyczne dla najwcześniejszych budowli obronnych z okresu od 1951 r. do mniej więcej 1960 r., później już się tak wyjść nie budowało, albo bardzo rzadko. Ponadto w ukryciu znajduje się również pomieszczenie przeznaczone na toaletę.

Kolejne mniejsze ukrycie znajduje się w bloku przy ul. Kilińskiego 14. Dwa pozostałe ukrycia znajdują się na terenie Publicznego Przedszkola nr 11 przy ul. Sieradzkiej oraz na terenie dworca PKP w Karsznicach. Tutaj warto dodać, że pomieszczenia przeznaczone do celów obronnych w ostatnim obiekcie zostały wybudowane już w okresie lat trzydziestych.

 Ostatni obiekt o cechach obronnych, będący schronem, mogącym pomieścić około 130 osób znajduje się na terenie II LO im. J. Pawła II przy ul. KEN. Schron został wybudowany w połowie lat pięćdziesiątych, a budynek szkoły, w całości, oddano do użytku 31 stycznia 1957 r. Wszystkie ,,schrony" są pod zarządem Urzędu Miasta Zduńska Wola. 

 

{oziogallery 185}