Herb gminy Zduńska Wola

 

Herb i flaga Gminy Zduńska Wola zostały ustanowione na XXII sesji Rady Gminy Zduńska Wola uchwałą Nr 159/2001 z dnia 20 czerwca 2001 r. (publikacja - Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego Nr 165 z dnia 23.08.2001 r., poz. 2308).

Herb Gminy Zduńska Wola

Herb gminy przedstawia w polu błękitnym trzy pszczoły złote (w pas), pod którymi znajduje się srebrna podkowa (na opak) z krzyżem kawalerskim złotym między ocelami.

Herb Gminy nawiązuje do historii i tradycji tych ziem. Trzy złote pszczoły mają bezpośrednie odniesienie do starego herbu Zduńskiej Woli (miasta), który przedstawiał trzy pszczoły złote w polu błękitnym. Według Mariana Gumowskiego herb ten znany jest tylko z tzw. Albumu Heroldii, nie zachowały się bowiem żadne pieczęcie herbowe. Miasto używało tego herbu do 1976 r., a następnie zmieniło go na odmianę Prawdzica.

Trzy złote pszczoły symbolizują tradycje pszczelarskie, natomiast podkowa z krzyżem w polu błękitnym (herb Jastrzębiec) odwołuje się do herbu rodowego dawnych właścicieli tych ziem - rodziny Siemiątkowskich.

Flaga Gminy Zduńska Wola

Godło gminy umieszczone jest centralnie na błękitnym płacie prostokątnym z dwoma pionowymi pasami żółtymi na obu skrajach. Proporcje flagi 5:8 (pasy pionowe szerokości 1/5 płata każdy).