Herb powiatu Zduńska Wola

Herb powiatu Zduńska Wola Flaga powiatu Zduńska Wola
 • Powiat Zduńskowolski obejmuje 4 gminy o łącznej powierzchni 369 km2 (2,0% powierzchni województwa).
 • Sieć osadniczą tworzą 2 miasta (Zduńska Wola, Szadek) i 109 miejscowości wiejskich. Liczba mieszkańców wynosi 67,6 tys., tj. 2,7% ludności województwa; w miastach mieszka 46,0 tys. osób (68,0%), a na obszarach wiejskich 21,6 tys. (32,0%).
 • W wyniku ubytku naturalnego (-411 osób) i ujemnego salda migracji (-216 osób) liczba ludności w porównaniu z 2000 r. zmniejszyła się o 1,0%.
 • Niekorzystnie zmieniła się relacja międzypokoleniowa - w porównaniu z 2002 r. odsetek ludności w wieku przedprodukcyjnym zmniejszył się z 23,1% do 19,6%, a odsetek ludności w wieku poprodukcyjnym wzrósł z 15,0% do 16,3%.
 • Użytki rolne stanowią 72,1% powierzchni, tereny zurbanizowane zabudowane 4,6%, a pod wodami 0,6%. Wskaźnik lesistości wynosi 22,4% i przewyższa wartość wojewódzką (21,0%). Obszary o szczególnych walorach przyrodniczych prawnie chronione stanowią 7,3% powierzchni.
 • Powiat dysponuje dobrymi warunkami do funkcjonowania i rozwoju turystyki. Zalicza się do nich walory przyrodnicze takie jak rezerwaty leśne oraz zachowane zabytki.
 • Stopień rozwoju infrastruktury komunalnej w powiecie jest zróżnicowany.
  Udział mieszkańców korzystających z wodociągu wynosi od 80,0% (gm. Zapolice) do 96,2 % (miasto Zduńska Wola), a korzystających z kanalizacji od 18,3 (gm. Zapolice) do 91,0% (miasto Zduńska Wola). Z sieci gazowej korzystano jedynie w mieście Zduńska Wola (0,3%).
 • Na terenie powiatu ma siedzibę 6,3 tys. podmiotów gospodarki narodowej zarejestrowanych w rejestrze REGON, tj. 929 w przeliczeniu na 10 tys. ludności. Spośród nich 81,8% to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, a 94,3% to mikroprzedsiębiorstwa (o liczbie pracujących do 9).
 • Firmy najczęściej prowadzą działalność związaną z handlem i naprawami (33,1%) oraz przetwórstwem przemysłowym (14,7%).
 • W 2008 r. w rolnictwie pracowało 16,3% ogółu pracujących, w przemyśle i budownictwie 44,2%, a w usługach 39,5%. Stopa bezrobocia wynosiła 11,9% (w 2009 r.) i była wyższa o 0,3 pkt proc. niż przeciętnie w województwie.
 • Dochody budżetu powiatu w przeliczeniu na 1 mieszkańca wynoszą 759 zł i są wyższe o 34 zł od średniej dla ogółu powiatów ziemskich w województwie.
 • Pod względem wartości tego wskaźnika powiat zajmuje w województwie 6 lokatę.

Gminy

 • Gmina Szadek
  Wsie:
  Aleksandrów, Antonin, Babiniec, Boczki, Boczki Kobylskie, Borki Prusinowskie, Brondy, Chamentów, Choszczewo, Czarny Las, Dęby, Dziadkowice, Dziewulin, Górna Wola, Góry Prusinowskie, Gosiów, Grzybów, Henryków, Jamno, Janów, Karczówek, Kobyla Miejska, Kornaty, Kotlinki, Kotliny, Krokocice, Lichawa, Łobudzice, Łodzia, Marcelin, Nagrobla, Nowe Boczki, Nowy Kromolin, Ogrodzim, Piaski, Piekiełko, Probostwo, Prusinowice, Przatów Dolny, Przatów Górny, Przatówek, Przybyłów, Pustki, Reduchów, Rzepiszew, Rzeszówka, Sachalin, Sikucin, Stare Boczki, Starostwo-Szadek, Stary Kromolin, Szadkowice, Tarnówka, Tomaszew, Wardęga, Wielka Wieś, Wilamów, Wola Krokocka, Wola Łobudzka, Wola Przatowska, Zagórze
 • Gmina Zapolice
  Wsie:
  Adamówek, Beleń, Beleń-Kolonia, Beleńskie Huby, Bolesławiec, Branica, Branica Kalinowska, Branica Rembieszowska, Branica-Kolonia, Holendry, Jelno, Jeziorko, Kalinowa, Kowalskie, Marcelów, Marżynek, Młodawin Dolny, Młodawin Górny, Paprotnia, Pstrokonie, Ptaszkowice, Rembieszów, Rembieszów-Kolonia, Rojków, Strońsko, Swędzieniejewice, Świerzyny, Woźniki, Wygiełzów, Zamoście, Zapolice, Zmyślona, Zygmuntów
 • Gmina Zduńska Wola
  Wsie:
  Ameryka, Andrzejów, Annopole Nowe, Annopole Stare, Beniaminów, Biały Ług, Czechy, Dionizów, Florianki, Gajewniki, Gajewniki-Kolonia, Grabina, Henryków, Izabelów, Izabelów Mały, Janiszewice, Karolew, Karsznice, Kęszyce, Klonek, Kłady, Kłady Dworskie, Korczew, Korczew Poduchowny, Kraszęcin, Krobanów, Krobanów-Cegielnia, Krobanówek, Laskowiec, Maciejów, Michałów, Mostki, Obrok, Ochraniew, Ogrodzisko, Olendry, Opiesin, Ostrówek, Piaski, Pokorne, Polków, Poręby, Pratków, Rębieskie, Rębieskie-Kolonia, Rosiniec, Simowa, Stara Wieś, Stare Kłady, Suchoczasy, Tymienice, Wieś, Wiktorów, Wojsławice, Wólka Wojsławska, Wygnaniec, Wymysłów, Zamłynie, Zamłyńskie Morgi, Zborowskie, Zimna Woda