Sanktuarium św. Maksymiliana Marii Kolbego

Historia Sanktuarium św. Maksymiliana Marii Kolbego

Początki parafii rzymsko-katolickiej w Zduńskiej Woli sięgają roku 1766, kiedy to dnia 22 grudnia parafię erygowano. Dnia 2 maja 1767r. została oficjalnie zatwierdzona pismem przez kurię gnieźnieńską. W tym początkowym okresie życie parafialne związane było z kaplicą pod wezwaniem Matki Boskiej Śnieżnej, która znajdowała się przy dworku Złotnickich. W 1782r. wybudowano z drewna pierwszą świątynię - pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny.
W 1835r. Stefan Złotnicki, założyciel miasta, przyczynił się do wybudowania murowanej plebanii przy ulicy Kościelnej.

Około 1870r. miejscowy proboszcz ks. Ignacy Kolbe zainicjował budowę nowej świątyni i rozpoczął zbiórkę funduszy na ten cel. Kamień węgielny pod budowę kościoła położono dwa lata później - w 1872r., a ukończono ją w 1883r. Autorem budowli był Bronisław Muklanowicz, absolwent warszawskiej Szkoły Sztuk Pięknych, twórca wielu obiektów sakralnych i gmachów użyteczności publicznej. 

Dnia 30 maja 1891r. biskup kujawsko-pomorski ks. Kazimierz Bereśniewicz dokonał uroczystej konsekracji nowej świątyni.

Podczas I wojny światowej Niemcy skradli z kościoła dwa dzwony. W 1921r. rozpoczął się remont budynku, który przerwał wybuch pożaru dnia 8 lipca tego roku. Pożar zniszczył wieżę wraz z ostatnim dzwonem oraz dach kościoła. Nowej, odbudowanej wieży zmieniono nieco wygląd oraz ją podwyższono.
Wkrótce zakupiono też cztery nowe dzwony, ale te również zostały wykradzione podczas kolejnej wojny. II wojna światowa spowodowała dewastację kościoła, który odbudowano po 1945r. W latach 50-tych wykonano polichromię wnętrza i ufundowano witraże.

W 1981r. wmurowano kamień węgielny pod budowę Ośrodka Pamięci Św. Maksymiliana, który usytuowany jest po przeciwnej stronie kościoła. Mieści się tutaj sala widowiskowa i pokoje hotelowe dla pielgrzymów.
W 1992r. staraniem proboszcza ks. prałata Józefa Nocnego odnowiono wnętrza świątyni, a w 2000r. przeprowadzono generalny remont kościoła, zainstalowano kuranty i iluminację świątyni.

Dzięki proboszczowi sprowadzono też relikwie św. Maksymiliana, a obiekt podniesiono do rangi sanktuarium ku czci Świętego. Dnia 11 października 2004r. w Zduńskiej Woli miały miejsce uroczystości z tym związane: uroczyste nadanie kościołowi p.w. Wniebowzięcia NMP tytułu Sanktuarium Św. Maksymiliana Marii Kolbego, poświęcenie figury Matki Bożej Niepokalanej i groty z okazji 150 rocznicy ogłoszenia dogmatu o Niepokalanym Poczęciu Matki Najświętszej oraz poświęcenie ołtarza na placu przy Domu Urodzin Św. Maksymiliana.

Jednym z najbardziej znanych elementów wyposażenia zduńskowolskiej świątyni jest chrzcielnica, przy której chrzczony był św. Maksymilian. W kościele znajdują się dwa późnobarokowe ołtarze boczne powstałe ok. 1767r. - jeden w kaplicy północnej - Matki Boskiej Częstochowskiej, drugi w nawie poprzecznej kościoła, na ścianie wschodniej z obrazem św. Maksymiliana autorstwa p. M. Wiącka z 1992r. (wcześniej był tam obraz św. Andrzeja Boboli).
Natomiast barokowy ołtarz główny pochodzący z pierwszej połowy XVII w., został zakupiony w 1888r. przez ówczesnego proboszcza i przeniesiony z katedry włocławskiej.

Warto też przypomnieć, że z kościołem parafialnym bardzo blisko była związana rodzina państwa Kolbów. Tutaj dnia 5 października 1891r. odbył się ślub rodziców św. Maksymiliana, Marianny z Dąbrowskich i Juliusza Kolbe. W tym kościele miał miejsce chrzest Świętego w dniu jego narodzin - 8 stycznia 1894r. oraz jego starszego brata Franciszka. Dnia 18 sierpnia 1907r. obaj przyjęli sakrament bierzmowania z rąk bp Stanisława Kazimierza Zdzitowieckiego. Natomiast dnia 4 sierpnia 1921r. młodszy brat Świętego - Józef (o. Alfons) w asyście o. Maksymiliana odprawił w tej świątyni prymicyjną Mszę Św.