Miejski Dom Kultury

Miejski Dom Kultury Ratusz

Miejski Dom Kultury w Zduńskiej Woli
pl. Wolności 26
98-220 Zduńska Wola
www.mdk-zdunskawola.pl

Miejski Dom Kultury, filia os. Karsznice
ul. 1-go Maja 5-7
98-220 Zduńska Wola

Tel. centrala: 43 823 25 92
Tel. filia MDK: 43 823 31 90
Tel. kino, kasa biletowa: 607 141 111
Tel. zajęcia, UTW: 605 503 703
Tel. animacja, promocja: 605 725 300
Tel. wynajem: 609 704 504

Miejski Dom Kultury realizuje zadania w dziedzinie upowszechniania kultury, wychowania, edukacji oraz promocji dorobku kulturalnego. Do podstawowych zadań Miejskiego Domu Kultury należy:

 • rozpoznawanie, rozbudzanie zainteresowań i potrzeb kulturalnych
 • przygotowywanie do odbioru i tworzenia wartości kulturalnych
 • kształtowanie wzorów aktywnego uczestnictwa w kulturze
 • organizowanie przedsięwzięć propagujących i prezentujących dorobek kulturalny w kraju i zagranicą
 • współpraca z instytucjami kultury, z jednostkami oświatowo - wychowawczymi, fundacjami, stowarzyszeniami, regionalnymi i twórczymi, samorządami gminnymi oraz wszystkimi osobami prawnymi i fizycznymi mogącymi służyć pomocą przy realizacji zadań Miejskiego Domu Kultury.

 Zadania realizowane są poprzez organizowanie:

 • zespołowego uczestnictwa w kulturze
 • różnorodnych form edukacji kulturalnej
 • form indywidualnej aktywności kulturalnej
 • imprez kulturalnych
 • obchodów świąt narodowych oraz uroczystości ogólnomiejskich
 • różnorodnych form aktywizujących promocję miasta

W Miejskim Domu Kultury działają grupy: taneczne, muzyczne, wokalne, teatralne, plastyczne, literackie, które biorą aktywny udział w życiu artystycznym miasta, regionu oraz w imprezach ogólnopolskich.

MDK jest animatorem wielu form działalności artystycznej, organizatorem licznych konkursów, wystaw i koncertów.

Miejski Dom Kultury Ratusz w Zduńskiej Woli to miejsce, które powstało z połączenia doświadczenia, umiejętności i tradycji Miejskiego Domu Kultury (1961 r.) oraz Ratusza – obiektu kulturalnego wybudowanego w centrum miasta w 2014 roku. To połączenie doprowadziło do utworzenia wyjątkowego w skali kraju miejsca skupiającego kulturę, kino, muzykę, teatr i inne ważne wydarzenia kulturalno-rozrywkowe.

Przestronny obiekt pomieścił warsztaty kulturalne i artystyczne z różnych dziedzin sztuki – spektakle teatralne, koncerty, wyjątkową salę kinową, gdzie wyświetlane są premiery, nowości oraz organizowane interesujące spotkania z filmem. Organizujemy wystawy, benefisy, wernisaże i promocje literatury – integrujemy mieszkańców Zduńskiej Woli, pomagając jednocześnie dotknąć kultury, jak i stać się jej czynnym udziałowcem.