Wykaz wydawnictw Towarzystwa Przyjaciół Zduńskiej Woli

Wykaz wydawnictw Towarzystwa Przyjaciół Zduńskiej Woli

1975

 • Maria Gołębianka-Żytomirska – malarstwo i poezja, wyd. TPZW.
 • Marcin Krawiec, wyd. ZNP w Zduńskiej Woli i TPZW.
 • IX Doroczna Wystawa Prac Amatorów Plastyków, wyd. Klub Międzyspółdzielniany w Zduńskiej Woli i TPZW.

1976

 • Janusz Teodor Dybowski, wyd. TPZW.
 • Zduńska Wola w grafice Sławomira Pokornowskiego, wyd. TPZW.
 • Stanisław Fuks. Zduńska Wola w fotografii, wyd. WDK w Sieradzu i TPZW.
 • Kapela podwórkowa ze Zduńskiej Woli, wyd. WDK w Sieradzu i TPZW.
 • Ekslibrys Towarzystwa Przyjaciół Zduńskiej Woli, wyk. Janina Sakowicz, wyd. TPZW.
 • Zduńskowolskie prezentacje, wyd. WKUM w Zduńskiej Woli i TPZW.

1977

 • Dni Zduńskiej Woli 77”, wyd. TPZW.
 • Dni Zduńskiej Woli 77. Program, wyd. TPZW.
 • Feliks Rajczak. Dedykacje, wyd. WKUM w Zduńskiej Woli i TPZW.
 • AKF EMDEK Zduńska Wola, wyd. WDK w Sieradzu i TPZW.

1978

 • Recital skrzypcowy Józefa Rezlera, wyd. STM im. C. Bazylika, WDK w Sieradzu i TPZW.
 • Teresa Angerman. Nie okradamy siebie ze złamanej róży, wyd. WKUM w Zduńskiej Woli i TPZW.
 • Dwie pieśni o Zduńskiej Woli, wyd. TPZW.
 • Klub Amatora Plastyka, wyd. Klub Międzyspółdzielnany i TPZW.

1979

 • Przemysław Staszewski, Zduńskowolskie linoryty, wyd. TPZW.
 • Anna Lenc. Odnaleźć rzeczywistość, wyd. WKUM w Zduńskiej Woli i TPZW.

1980

 • Kalendarium życia i twórczości Jerzego Szaniawskiego, wyd. MBP im. J. Szaniawskiego w Zduńskiej Woli i TPZW.
 • Wystawa eksponatów dla Muzeum Historii Miasta, wyd. TPZW
 • Janusz Teodor Dybowski (1909-1977), WKUM w Zduńskiej Woli i TPZW.
 • Stanisław Syrewicz, wyd. TPZW.
 • Władysław Cichy. Pejzaże, wyd. TPZW.
 • XXX Biesiada Sieradzka, wyd. TPZW i WDK w Sieradzu.
 • Marek Kubicki. Pejzaż w malarstwie, wyd. WDK w Sieradzu i TPZW.
 • Cztery piszące zduńskowolanki, wyd. TPZW.
 • Zduńska Wola w malarstwie Kazimierza Kędzi, wyd. TPZW.

1981

 • Dowcipnie o Zduńskiej Woli, wyd. TPZW.
 • Herman Bertold (1885-1961). Malarstwo, wyd. TPZW i WKUM w Zduńskiej Woli.
 • Stefan Tomaszewski. Z obiektywem przez lata, wyd. MDK w Zduńskiej Woli i TPZW.
 • Stanisława Piasecka. Czas niedokonany, wyd. MBP im. J. Szaniawskiego w Zduńskiej Woli i TPZW.
 • Miejski Dom Kultury w Zduńskiej Woli 1961-1981, wyd. MDK w Zduńskiej Woli i TPZW.

1982

 • Obrazy i słowa, wyd. TPZW.
 • Wiersze o Świętym ze Zduńskiej Woli, wyd. OPŚMMK w Zduńskiej Woli i TPZW.
 • Zbigniew Woźniak, wyd. TPZW.
 • Jerzy Knop. Malarstwo i rysunek, wyd. WDK w Sieradzu i TPZW.

1983

 • Stanisław Fuks, Zduńska Wola – miasto zielone dla dróg moich, wyd. TPZW.
 • Stanisław Klinger, Z dawnej Zduńskiej Woli, wyd. TPZW.
 • Muzeum Historii Miasta Zduńskiej Woli, wyd. TPZW.
 • Eugeniusz Iwanicki, wyd. TPZW.
 • Zespoły artystyczne. Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Zduńskiej Woli, wyd. WKUM w Zduńskiej Woli i TPZW.
 • Zbigniew Szpakowski. Parapareza, wyd. MBP im. J. Szaniawskiego w Zduńskiej Woli i TPZW.
 • Wystawa filatelistyczna, wyd. Koło PZF w Zduńskiej Woli i TPZW.
 • Start Resursa 1913-1983, wyd. SKP w Zduńskiej Woli i TPZW.

1984

 • Jerzy Knop, Zduńskowolskie szkice, wyd. TPZW.
 • Ryszard Poradowski, Zduńska Wola i okolice, wyd. TPZW.
 • Feliks Rajczak, Fraszki fr-wolne, wyd. WKUM w Zduńskiej Woli i TPZW.
 • Tadeusz Olejnik, Ochotnicza Straż Pożarna w Zduńskiej Woli 1878-1978. Zarys monograficzny, wyd. TPZW i ZOSP ZW w Sieradzu z siedzibą w Zduńskiej Woli.
 • Andrzej Jędrzejewski. Może kogoś to zaboli że mnie właśnie w Zduńskiej Woli, wyd. TPZW.
 • Dom Opieki Socjalnej pod wezwaniem św. Maksymiliana Marii Kolbe w Zduńskiej Woli, wyd. Komitet Budowy Ośrodka i TPZW.
 • Włodzimierz Scisłowski. Zduńskiej Woli łut swawoli, wyd. TPZW.
 • Tadeusz Fangrat. Zduńska Wola fraszkobliwie, wyd. TPZW.

1985

 • Józef Śmiałowski, Ruch oporu w Karsznicach, wyd. Lokomotywownia w Zduńskiej Woli-Karsznicach i TPZW.
 • Bronisław Tomaszewski, Mojemu miastu – Zduńskiej Woli. Malarstwo, wyd. TPZW i DK „Lokator” w Zduńskiej Woli.
 • Wacław Klejmont. Ubezwłasnowolniony piecuch na etacie feniksa, wyd. TPZW.
 • Zduńskowolska piosenka, wyd. TPZW.
 • Jerzy Chrzanowski. Krajami szkła, wyd. WKUM w Zduńskiej Woli i TPZW.
 • Ekslibrysy. Zbigniew Janeczek, wyd. MDK w Zduńskiej Woli i TPZW.
 • Walentyna Anna Kubik, Chodź za mną, wyd. MDK w Zduńskiej Woli i TPZW.
 • Sławomir Leonard Wysocki. Zduńskowolskie pokpiwanki, wyd. TZPW.
 • Dni Zduńskiej Woli 85, wyd. TPZW.
 • Zduńskowolscy rzeźbiarze, wyd. TPZW.

1986

 • Wacław Pawlak, Miasto przy fabrycznym trakcie, wyd. TPZW.
 • Rafał Orlewski, Zduńskowolanie – swawolnie, wyd. TPZW.
 • Roman Gorzelski. Fraszki znad Pichny, wyd. TPZW.
 • Wystawa filatelistyczna „Nigdy więcej września, wojny ludobójstwa i faszyzmu!”, wyd. TPZW i Koło PZF w Zduńskiej Woli.
 • Suplement do wystawy filatelistycznej „Nigdy więcej września, wojny ludobójstwa i faszyzmu”, wyd. TPZW i DK „Lokator” w Zduńskiej Woli.
 • Pozostały nie tylko wspomnienia, wyd. TPZW i SWGiL im. K. Wielkiego w Zduńskiej Woli.
 • Pejzaż miasta Zduńskiej Woli, wyd. KMPiK w Zduńskiej Woli i TPZW.

1987

 • Anna Lenc-Rabiega, Donikąd, wyd. TPZW. 
 • Zbigniew Szpakowski, Jodła, wyd. TPZW.
 • Michał S. Dalecki, Zduńskowolski brulion literacki, wyd. TPZW i WKUM w Zduńskiej Woli.
 • Tadeusz Zawadowski, Fotoplastikon, wyd. TPZW.
 • „Feliks”. Listy Feliksa Rajczaka do Michała Kuny, wyd. WDK w Sieradzu i TPZW.
 • Anna Andrych. Karjatyda, wyd. TPZW.

1988

 • Fraszki o Zduńskiej Woli, wyd. TPZW.
 • Gałązka topoli. Wiersze o Zduńskiej Woli, wyd. TPZW.
 • Tadeusz Kościan (red.), Filatelistyka w Zduńskiej Woli, wyd. TPZW i Koło PZF w Zduńskiej Woli.
 • Wystawa filatelistyczna. 35 lat Koła Miejskiego PZF w Zduńskiej Woli. Katalog, wyd. TPZW i Koło PZF w Zduńskiej Woli.
 • Topolowe strofy. Z twórczości literackiej członków Klubu Literackiego – „Topola”, wyd. WKUM w Zduńskiej Woli i TPZW.
 • IX Wojewódzki Zlot Kolekcjonerów. Medale i odznaki miasta Zduńskiej Woli, wyd. TPZW i MHMZW.

1989

 • Klub Amatora Plastyka, wyd. WKiSUW w Sieradzu, WKUM w Zduńskiej Woli, TPZW i Klub Międzyspółdzielniany w Zduńskiej Woli.
 • 10 Zlot Kolekcjonerów i Numizmatyków, wyd. DK „Lokator” w Zduńskiej Woli, Koło PTAiN w Zduńskiej Woli, TPZW i MHMZW.

1990

 • XI Wojewódzki Zlot Kolekcjonerów i Numizmatyków, wyd. DK „Lokator” w Zduńskiej Woli, Koło PTAiN w Zduńskiej Woli i TPZW.

1992

 • Pamięci Feliksa Rajczaka (1938-1987), wyd. WKUM w Zduńskiej Woli i TPZW.

1993

 • Józef Śmiałowski, Zakład Taboru Polskich Kolei Państwowych w Zduńskiej Woli-Karsznicach (1933-1993), wyd. TPZW.
 • 40-lecie Miejskiego Koła PZF w Zduńskiej Woli, wyd. DK „Lokator” w Zduńskiej Woli i TPZW.
 • II-gi Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Feliksa Rajczaka. Pokłosie konkursu, wyd. MDK w Zduńskiej Woli, Klub „Topola” i TPZW.

1994

 • Kacper Poczesny, Życie i działalność Ignacego Boernera, wyd. TPZW.
 • I Ogólnopolski Konkurs Poetycki Dedykowany Świętemu Maksymilianowi Kolbe. Pokłosie, UM Zduńska Wola i TPZW.

1995

 • Tadeusz Kościan, Kalendarium Zduńskiej Woli, wyd. TPZW.
 • Jerzy Kozłowski, Zduńska Wola jaka była, wyd. Koło PTN w Zduńskiej Woli i TPZW.
 • Jerzy Kozłowski, Miastu potrzebni, wyd. TPZW.

1996

 • Tadeusz Kościan (red.), Poczta i filatelistyka w Zduńskiej Woli, wyd. Koło PZF w Zduńskiej Woli, UM w Zduńskiej Woli i TPZW.
 • Janusz Parada, Narodowa Demokracja w Zduńskiej Woli, wyd. TPZW i MHMZW.
 • Jerzy Kozłowski, Bicyklem na Cyge, wyd. Klub Kolekcjonerów PTN, DK „Lokator” w Zduńskiej Woli i TPZW.

1997

 • Jerzy Kozłowski, Chłopcy A hoj!!!, wyd. Komenda Hufca ZHP w Zduńskiej Woli i TPZW.

1998

 • Jerzy Kozłowski, Eugeniusz Kaleta, XXV lat Sekcji Strzeleckiej i Modelarskiej Ligi Obrony Kraju, wyd. DK „Lokator” w Zduńskiej Woli, Koło PTN w Zduńskiej Woli, TPZW i MHMZW.

2000

 • Józef Śmiałowski, Opis miasta Zduńskiej Woli z 1860 r., wyd. TPZW.

2001

 • Bolesław Majdak, 200-lecie parafii p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Zduńskiej Woli i triduum modlitwy o beatyfikację ojca Maksymiliana Marii Kolbego, wyd. TPZW.

2002

 • Przemysław Sowa, Komendanci ZWZ-AK w Obwodzie Sieradzkim, wyd. TPZW.

2005

 • Marek Urbański, Archeologia powiatu zduńskowolskiego, wyd. TPZW.

2007

 • 50 lat Zawodowego Pożarnictwa w Zduńskiej Woli, wyd. KPPSP w Zduńskiej Woli, ZSO, MHMZW i TPZW.

2008

 • Helena Kozłowska-Dębicka, Zduńskowolskie wspomnienia, wyd. TPZW.
 • Czesław Mirosław Szczepaniak, Biorą mnie wiersze za ręce biorą…, wyd. TPZW i MHMZW.

2014

 • Konrad Banaś, Działalność przesiedleńczo-opiekuńczego Państwowego Urzędu Repatriacyjnego w Zduńskiej Woli 1945-1950, wyd. TPZW.

2015

 • Jarosław Stulczewski, Towarzystwo Przyjaciół Zduńskiej Woli 1975-2015. Zarys monograficzny, wyd. TPZW.

2016

 • Towarzystwo Przyjaciół Zduńskiej Woli dla nekropolii rzymskokatolickiej oraz ewangelicko-augsburskiej, wyd. TPZW.

2017

 • „Moje obrazy” Eugenia Trzcińska, wyd. TPZW.
 • Jarosław Stulczewski, Damian Lewiński, Dzieje zawodowego pożarnictwa w Zduńskiej Woli 1957-2017, wyd. TPZW na zlecenie KPPSP.
 • Jarosław Stulczewski, Stanisław Fuks (1922-1984). Biografia pioniera polskiej archiwistyki filmowej, wyd. TPZW.

2018

 • Mariusz Budkiewicz, Kapłani parafii Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Zduńskiej Woli, wyd. TPZW.
 • Dawid Mazurkiewicz, Miasto Zduńska Wola w Polsce Odrodzonej 1918-1939 - z dziejów samorządu, wyd. TPZW na zlecenie Stowarzyszenia „Pamiętamy”.
 • Społeczeństwo i dzieje ziem powiatu zduńskowolskiego w walce o niepodległość, pod red. Jarosława Stulczewskiego, wyd. TPZW.

2019

 • Mariusza Budkiewicza, Dzieje pielgrzymowania zduńskowolan na Jasną Górę. Przewodnik historyczny, wyd. TPZW.
 • Mariusza Budkiewicza, Maksymilian M. Kolbe. Męczennik ze Zduńskiej Woli, wyd. TPZW.
 • Karty pocztowe wydane z okazji 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej (10 szt.), wyd. TPZW i Stowarzyszenie Historyczne „Strzelcy Kaniowscy”
 • Jarosław Stulczewski, Elżbieta Nejman, Czechy. Dzieje miejscowości, wyd. TPZW.

2020

 • Wystawa malarstwa Ryszarda Kowalczyka, wyd. TPZW i MDK w Zduńskiej Woli.
 • Między wiarą a tożsamością. Protestanci na ziemiach Polski centralnej, pod red. Jarosława Stulczewskiego, wyd. TPZW.
 • Ewa Pohl, Remigiusz Neumann, 150 lat baptyzmu w Zduńskiej Woli 1870-2020, wyd. TPZW.
 • Mariusz Budkiewicz, Szlakiem miejsc świętych. Dekanat zduńskowolski w 100-lecie narodzin św. Jana Pawła II, wyd. TPZW.
 • Czechy na fotografii dawniej i dziś, pod red. Jarosława Stulczewskiego, wyd. TPZW.

2021

 • Mariusz Budkiewicz, Maksymilian M. Kolbe. Męczennik ze Zduńskiej Woli, wyd. TPZW (wyd. II).

2022

 • Przemysław Gołembowski, Z radiem przez świat. Zbiór wspomnień podróżnika i krótkofalowca, wyd. TPZW.
 • Jarosław Stulczewski, Ochotnicza Straż Pożarna w Zapolicach 1921-2021. Zarys dziejów, wyd. TPZW.

 

Wykaz skrótów

 • DK „Lokator” – Dom Kultury „Lokator”,
 • KMPiK – Klub Międzynarodowej Prasy i Książki,
 • KPPSP – Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej,
 • MBP – Miejska Biblioteka Publiczna,
 • MDK – Miejski Dom Kultury,
 • MHMZW – Muzeum Historii Miasta Zduńska Wola,
 • OPŚMMK – Ośrodek Pamięci Św. Maksymiliana M. Kolbego,
 • PTAiN – Polskie Towarzystwo Archeologiczne i Numizmatyczne,
 • PTN – Polskie Towarzystwo Numizmatyczne,
 • PZF – Polski Związek Filatelistów,
 • STM – Sieradzkie Towarzystwo Muzyczne,
 • SWGiL – Stowarzyszenie Wychowanków Gimnazjum i Liceum,
 • TPZW – Towarzystwo Przyjaciół Zduńskiej Woli,
 • UM – Urząd Miasta,
 • WDK – Wojewódzki Dom Kultury,
 • WKUM – Wydział Kultury Urzędu Miasta,
 • WKiSUW – Wydział Kultury i Sztuki Urzędu Wojewódzkiego,
 • ZHP – Związek Harcerstwa Polskiego,
 • ZOSP ZW – Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Zarząd Wojewódzki,
 • ZNP – Związek Nauczycielstwa Polskiego,
 • ZSO – Zduńskowolskie Stowarzyszenie Oświatowe