Balcerczyk Józef

15 grudnia 1903 r. - we wsi Szulec koło Opatówka urodził się ks. płk. Józef Balcerczyk, kapelan 2 Dywizji Sandomierskiej AK, ps. „Grom”, święcenia kapłańskie 24.06.1928, proboszcz parafii WNMP w Zduńskiej Woli w latach 1946-1958. Zmarł 15 grudnia 1980 r. w Koninie. Spoczął na cmentarzu katolickim w Zduńskiej Woli.

 

 

Ks. Balcerczyk zapisał się on na kartach historii Zduńskiej Woli - mówi Radosław Gutowski, prezes Stowarzyszenia Historycznego Tradycji Oręża Polskiego i Europejskiego "Chrobry I": Ten ksiądz w wojnie 39 roku zorganizował w Zduńskiej Woli grupę 60 harcerzy, którzy byli gońcami, informatorami, obsługiwali punkty obserwacyjne. Zorganizowali także oddział PCK i szpital wojskowy. Po prostu wielki człowiek, obywatel naszego miasta.

 

Poniżej tekst znajdujący się na tablicy ku pamięci ks. płk. Józefa Balcerczyka wewnątrz kościoła pw. Wniebowzięcia NMP:

ks. płk Józef Balcerczyk ps."GROM"
kapelan 2 Sandomierskiej Dywizji AK
ur. 15.12.1903 zm. 15.12.1980

Prefekt i Proboszcz parafii WNMP w Zduńskiej Woli w latach 1936 - 1958
Harcerz RP i Komendant Hufca, Kawaler Krzyża Virtuti Militari
i Krzyża Oficerskiego Orderu Odrodzenia Polski
Obrońcy Wiary i Ojczyzny w 185 rocznicę nadania praw miejskich
społeczeństwo Zduńskiej Woli oraz "CHROBRY I"

                                                                               Zduńska Wola, 3.10.2010