Boniecki Józef

Ksiądz kanonik Józef Boniecki (ur. 23 grudnia 1934 - zm. 29 września 2021), magister teologii, senior kapituły uniej., święcenia w 1961r. Dawny wikariusz w naszej parafii, na emeryturze był od 2011 roku. Zmarł w Domu Księży Emerytów w Ciechocinku, przeżył 87 lat (w kapłaństwie 60 lat).

 


 

Dom Pomocy Społecznej we Włocławku
Kilka słów wdzięczności

W Domu Pomocy Społecznej „Na Skarpie” we Włocławku do grudnia ubiegłego roku opiekę duszpasterską sprawował nieprzerwanie od ponad 18 lat ks. kan. Józef Boniecki. Jego przeniesienie do parafii w Kazimierzu Biskupim przyjęli z wielkim żalem mieszkańcy i pracownicy Domu.

Ks. kan. J. Boniecki potrafił łączyć obowiązki proboszcza parafii pw. św. Józefa w Szpetalu Górnym z obowiązkami kapelana Domu „Na Skarpie”. W każdą niedzielę i święta odprawiane były Msze św., a w okresie Adwentu i Wielkiego Postu - rekolekcje. W każdym czasie, w razie potrzeby, Ksiądz Kanonik udzielał sakramentu pojednania i Komunii św.

Błogosławił też mieszkańcom Domu, zawierającym sakrament małżeństwa. Chorych wspierał sakramentem namaszczenia, a po śmierci odprowadzał zmarłych na miejsce wiecznego spoczynku. W okresie bożonarodzeniowym składał wizyty duszpasterskie, pocieszał strapionych, dodawał otuchy w cierpieniu. Bardzo częste były jego wizyty „Na Skarpie”, składane jak gdyby po drodze, przypadkiem...

Swoimi radościami ks. kan. J. Boniecki chętnie dzielił się z innymi, także z mieszkańcami i pracownikami Domu, bowiem był zawsze pogodny i przyjaźnie nastawiony do ludzi. Ksiądz Kapelan nie żałował dla nich swego czasu. Na długo pozostanie w pamięci mieszkańców Domu podwożenie ich do odnowionej kaplicy w Witoszynie i do kościoła parafialnego w Szpetalu Górnym. Dzięki Księdzu Józefowi życie religijne „Na Skarpie” rozwijało się, a mieszkańcy otrzymywali wsparcie duchowe, tak potrzebne w starości. Byli dobrze przygotowani do przekroczenia bramy śmierci, wierząc w zbawienie wieczne.

Wierzymy, że mimo znacznej odległości, jaka nas teraz dzieli, ks. kan. J. Boniecki nie zapomni o nas i wesprze w swoich modlitwach. W imieniu mieszkańców i pracowników DPS „Na Skarpie” obiecuję także pamiętać o Księdzu Józefie i rewanżować się modlitwą i dobrym wspomnieniem. Szczęść Boże!

Andrzej Mielczarek - Dyrektor DPS „Na Skarpie”

 


 

Z wizytą w Zduńskiej Woli

Na zaproszenie ks. kan. Józefa Bonieckiego mieszkańcy i pracownicy włocławskiego Domu Pomocy Społecznej "Na Skarpie" przyjechali do Zduńskiej Woli - rodzinnego miasta św. Maksymiliana Kolbego.

Zwiedziliśmy miasto, dom, w którym urodził się Maksymilian Kolbe, gdzie obecnie mieści się muzeum. Tu poznaliśmy szczegółowo biografię i męczeńską śmierć świętego. Udaliśmy się także do sanktuarium św. Maksymiliana, w którym kapłańską posługę pełni nasz drogi ksiądz kanonik.

Urzekło nas piękno świątyni, a także jej wspaniała akustyka. Przy okazji w miejscowym Domu Pomocy Społecznej odbył się koncert pieśni kujawskich - doskonała okazja do sławienia piękna naszej ziemi. W drodze powrotnej zatrzymaliśmy się w Świnicach Warckich. Nawiedziliśmy sanktuarium Urodzin i Chrztu św. Faustyny i dom w Głogowcu, w którym przyszła na świat.

Dzięki pielgrzymce przybliżyliśmy sobie postacie obojga świętych, pogłębiliśmy wiarę. Zostaliśmy pokrzepieni duchowo, dlatego wspomnienie pielgrzymki pozostanie na długo w naszej pamięci. Wzruszyła i ucieszyła nas ogromna gościnność księdza kanonika - do niedawna kapelana Domu "Na Skarpie". Gestem tym ks. Józef Boniecki po raz kolejny dowiódł, jak bliski jest mu los ludzi samotnych i opuszczonych, także tych, którzy korzystają z instytucjonalnej pomocy społecznej. Za dobro i okazane serce dziękujemy staropolskim "Bóg zapłać"!

Andrzej Mielczarek dyrektor DPS "Na Skarpie"