Ejchblat Edward

Edward Ejchblat urodził się  10 marca 1891 w Sieradzu a zmarł 4 marca 1978 w Zduńskiej Woli. Był synem Fryderyka Ejchblata, nauczyciela i zaangażowanego społecznika na terenie Zduńskiej Woli oraz Kamili z Drzewieckich. Wychowywany w  rodzinie ewangelicko-katolickiej, młody Edward w 1911 r. ukończył gimnazjum w Kaliszu a następnie studiował prawo na Uniwersytecie w Kijowie oraz na Uniwersytecie Warszawskim. Po powrocie w rodzinne strony w latach 1915-1919 pracował jako nauczyciel w Zduńskiej Woli.

 

 

Rok 1919 był dla Edwarda Ejchblata szczególnym, ponieważ jego zaangażowanie i działalność zostaje nagrodzona  posadą  wiceburmistrza a następnie p.o. burmistrza Zduńskiej Woli. Urząd pełnił do czerwca 1922 r. W latach 1920-1921 jako ochotnik brał udział w wojnie polsko-bolszewickiej w ramach 2 Pułku Ułanów Grochowskich. Następnie pracował w starostwach powiatowych w Turku i Sieradzu. Ożeniony 14 października 1926 r. z Wandą Antoniewicz.

 

 

W 1929 r. mianowany wicestarostą sieradzkim, którym pozostawał nieprzerwanie do wybuchu II wojny światowej. Do tego czasu angażował się również w życie społeczne, będąc m.in. prezesem Zarządu Powiatowego Związku Straży Pożarnych w Sieradzu. W pierwszych dniach listopada 1939 r. aresztowany przez Niemców, przetrzymywany w sieradzkim więzieniu. Na początku grudnia tego samego roku deportowany w grupie więźniów do Nowego Sącza.

Przez okres wojny przebywał na terenie Generalnego Gubernatorstwa w Sandomierzu, Dwikozach, Klimontowie i Lublinie, skąd wiosną 1945 r. przyjechał do Łodzi, gdzie kierował pracami biura PCK. Pod koniec 1948 r. zaangażowany został do pracy w Zarządzie Miejskim w Łodzi, zwolniony na początku 1950 r. ze względu na swoją przedwojenną przeszłość.

 

 

Następnie do emerytury był związany jako lektor języka rosyjskiego z Politechniką Łódzką. W 1966 r. powrócił na stałe do Zduńskiej Woli, gdzie zmarł w wieku 87 lat. Pochowany został w rodzinnym grobowcu na starym cmentarzu w Zduńskiej Woli. Odznaczony: Złotym i Srebrnym Krzyżem Zasługi, Medalem Niepodległości, Medalem Dziesięciolecia Odzyskanej Niepodległości.

 

Grobowiec rodzinny Ejchblatów przed odnowieniem

 

Edward Ejchbalt spoczywa na starym cmentarzu w Zduńskiej Woli, gdzie został pochowany zgodnie ze swoja wolą, w grobowcu rodzinnym. Fakt ten został niedawno odkryty. Przypadkowo, gdy na miejscu pojawiła się informacja, że grób jest przeznaczony do likwidacji, zainteresował się nim prezes TPZW Jarosław Stulczewski. Odczytał zatarty napis i znalazł metalową tabliczkę z nazwiskiem Ejchlabt - zasłużonej dla Zduńskiej Woli i regionu rodziny.

 

 

 

 

 

 

 

Grobowiec rodzinny Ejchblatów po odnowieniu

 

W grobowcu pochowano Edwarda, a także żonę Wandę oraz rodziców Fryderyka i Kamilę z Drzewieckich. Fundusze IPN pozwoliły odnowić nagrobek dawnego burmistrza, jego żony i rodziców. Grobowiec został wpisany do Ewidencji grobów weteranów walk o Wolność i Niepodległość Polski IPN.