Guć Władysław

Władysław Guć (ur. 3.05.1903 - zm. 19.08.2001) Kupiec, gdyński kronikarz, dokumentalista. Urodził się w Zduńskiej Woli, gdzie uczęszczał do Państwowego Seminarium Nauczycielskiego, ojciec był tkaczem. Przybył do Gdyni w 1928 wraz z rodzicami i sześciorgiem rodzeństwa, założył sklep rodzinny nazwany „Bazar Gdyński” przy ul. Abrahama 9 i zajął się handlem w branży galanteryjnej oraz konfekcyjnej.

We wrześniu 1939, po zajęciu Gdyni, został przez Niemców wysiedlony z żoną i dwójką dzieci do Generalnej Guberni, a dorobek życia skonfiskowany. Okres okupacji przeżył w Częstochowie. W 1942 roku powiększyła się rodzina o dwoje dzieci – bliźnięta. Wówczas otrzymał pracę w hurtowni towarów galanteryjnych.

Do Gdyni powrócił 5.04.1945 i ponownie otworzył swój sklep przy ul. Abrahama 9. W 1949, w ramach tzw. „bitwy o handel”, jak nazwano wielką akcję polityczno-gospodarczą PZPR, polegającą na wyeliminowaniu handlu prywatnego, której głównym ideologiem był minister przemysłu i handlu Hilary Minc, było przymusowe, masowe zamykanie sklepów. Właściciele, doprowadzeni do ruiny tzw. domiarami, czyli podatkiem uznaniowym oraz brakiem dostępu do podstawowych produktów, zarezerwowanych wyłącznie dla tzw. sektora uspołecznionego, o pozwolenie na likwidację sklepu musieli prosić Urząd Wojewódzki w Gdańsku.

W 1950 taką prośbę musiał wystosować Władysław Guć i podjął pracę w Polskim Monopolu Tytoniowym. Oprócz pracy zawodowej, już w pierwszych latach powojennych, zajmował się działalnością społeczną, udzielał w harcerstwie przy → SP nr 1 oraz 19. W latach 70. i 80. w szkołach gdyńskich wygłaszał prelekcje o budowie miasta i portu w okresie międzywojennym, ilustrując wypowiedzi zdjęciami ze swoich zbiorów. Zgromadził obszerny materiał fotograficzny w postaci zdjęć i pocztówek, w ilości ok. 2 tys.

Był członkiem Koła Starych Gdynian, gdzie od 1973 pełnił funkcję kronikarza. W 1974 ofiarował dla Koła dwa albumy: „Gdynia na lądzie” i „Gdynia na morzu” oraz 720 fotogramów ze swoich zbiorów (materiały te Zarząd Koła przekazał Muzeum Miasta Gdyni). W oparciu o zbiory fotograficzne zorganizowane były wystawy z okazji 50-lecia Gdyni, 10-lecia Koła Starych Gdynian, 60-lecia Gdyni w Międzynarodowym Klubie Książki i Prasy, a także w Kaplicy św. Józefa przy kościele Najświętszej Marii Panny, w klubie Stella Maris w budynku klasztoru o.o. redemptorystów przy ul. Portowej. 300 zdjęć przekazał Szkole Podstawowej nr 36 w Chyloni.

Był inicjatorem posadzenia dębu (w 1979) przy kościele p.w. Matki Boskiej Nieustającej Pomocy – na pamiątkę historycznego dębu z ul. Portowej. Aktywnie uczestniczył w działalności Polskiego Towarzystwa Nautologicznego. Społecznikowskiej i kolekcjonerskiej pasji poświęcił większość swojego życia. W pracy tej nieocenionym wsparciem była jego żona Marianna. Za bezinteresowną pracę społeczną został wyróżniony okolicznościowymi medalami i odznaczeniami, z których najbardziej znaczące to: odznaka Gdynia – Za Zasługi, Zasłużony Działacz Kultury, złoty Krzyż Zasługi.