Hilczer Franciszek

Franciszek Hilczer (1888-1956) - nauczyciel historii, wychowawca młodzieży, kierownik zduńskowolskiej Preparandy Nauczycielskiej 1920-1923

... "W roku 1918 powstaje w Zduńskiej Woli nowy typ szkoły powszechnej, prawie nieznany dotąd w Polsce - Kursy wstępne do seminarjum nauczycielskiego t. z. Preparanda, odpowiadająca programem naukowym wyższym klasom szkoły powszechnej, typem zaś swoim i życiem wewnętrznem seminarjum. Charakterystyczną fizjognomję szkole tej, nadaje istniejąca przy niej bursa. Znajduje się ona pod opieką całego grona nauczycielskiego, jako najbardziej ceniony teren wychowawczy. Rok rocznie kończyło szkołę około 40 uczniów. Zorganizowanie tego zakładu przeprowadził ś. p. Antoni Kręcicki, który w roku 1920 zginął bohaterską śmiercią w walkach z hordami bolszewickiemi. Po ś. p. A. Kręcickim objął kierownictwo szkoły Franciszek Hilczer, doprowadzając ją do zupełnego rozwoju. Ostatnio pozostawała Preparanda pod kierownictwem Marjana Krzaczkowskiego. Z dniem 31 sierpnia 1924 r. zlikwidowana została z powodu braku pomieszczenia na internat dla miejscowego seminarjum nauczycielskiego. "...

z książki "Stulecie miasta Zduńskiej Woli 1825-1925"