Jordan Cezary

Cezary Jordan (ur. 16 lutego 1958 - zm. 20 lutego 2021) pastor parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Zduńskiej Woli i Wieluniu

 

 

Ks. Cezary Jordan urodził się 16 lutego 1958 r. w Rybniku jako syn Teodora i Hildegardy z domu Uglorz. Liceum Ogólnokształcące ukończył w Raciborzu. W latach 1977-1982 studiował teologię ewangelicką na Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie. Wówczas nawiązał bliższy kontakt z rektorem ChAT ks. prof. dr hab. Woldemarem Gastpary, pochodzącym z Henrykowa koło Zduńskiej Woli.

Praktykę przedordynacyjną odbywał w parafii ewangelicko-augsburskiej w Mikołowie (1981-1984). Jako praktykant wraz z ks. Janem Grosem i ks. Tadeuszem Szurmanem w kościele w Mikołowie 2 stycznia 1982 r. prowadził pogrzeb zastrzelonego w grudniu 1981 r. podczas pacyfikacji kopalni Wujek ewangelika Joachima Gnida.

 

Na duchownego luterańskiego został ordynowany 15 kwietnia 1984 r. w Zduńskiej Woli przez biskupa Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP ks. Janusza Narzyńskiego w asyście ks. Mieczysława J. Cieślara i ks. Manfreda Uglorza. Po ordynacji skierowany został jako wikariusz do parafii ewangelicko-augsburskiej w Zduńskiej Woli. W 1987 r. 

Konsystorz Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego mianował go proboszczem-administratorem parafii w Zduńskiej Woli oraz w Łasku i z przerwami w Wieluniu. Trzy lata później zgromadzenie parafialne wybrało ks. Cezarego Jordana na proboszcza parafii w Zduńskiej Woli. Administratorem parafii ewangelickiej w Łasku pozostawał do roku 2008. Od września 2016 r. do śmierci zawiadywał parafią w Wieluniu. Bogu i ludziom w Zduńskiej Woli służył przez 37 lat aż do dnia swojej śmierci.

 

 

Przez te wszystkie lata angażował się w zachowanie materialnego dziedzictwa parafii. Ostatnim dużym przedsięwzięciem było przywrócenie dzwonu na cmentarzu parafialnym. W niedzielę 24 listopadzie 2019 r. dzwon zabrzmiał tam ponownie. Ważna dla niego była też współpraca ekumeniczna. Był pomysłodawcą corocznych spotkań przy grillu w okresie letnim, które integrowały wszystkie wspólnoty protestanckie w mieście.

Od roku 1998 był członkiem Towarzystwa Przyjaciół Zduńskiej Woli. Chętnie wspierał pracę stowarzyszenia, a w ostatnim czasie zduńskowolska parafia ewangelicko-augsburska pod jego kierunkiem aktywnie współpracowała z naszym Towarzystwem, m.in. przy organizacji we wrześniu 2018 r. z okazji stulecia niepodległości sesji popularnonaukowej „Wkład protestantów w odzyskanie niepodległości na ziemiach Polski centralnej”. Pokłosiem tego było wydanie w lutym 2020 r. książki „Między wiarą a tożsamością. Protestanci na ziemiach Polski centralnej", do której przedmowę napisał ks. Cezary Jordan.

Popierał on także idee kwesty na rzecz renowacji nagrobków na starym cmentarzu przy ul. Łaskiej, prowadzonej od roku 2012 przez Towarzystwo przy wsparciu muzeum miejskiego. Ks. Cezary Jordan aktywnie włączał się w życie społeczne i kulturalne Zduńskiej Woli, m.in. przybliżając dzieje protestantyzmu i zboru w mieście, a także chętnie opowiadał o luteranizmie. Warto wspomnieć, że dzięki jego staraniom było możliwe pozyskanie w 2014 r. z Bremen sprzętu rehabilitacyjnego, który został przekazany do Domu Pomocy Społecznej w Zduńskiej Woli.

W kościele organizowano wielokrotnie koncerty i wystawy. Chociaż ks. Cezary Jordan nie był zduńskowolaninem, z tym miastem związał się w sposób szczególny. Tutaj poznał swoją przyszłą żonę farmaceutkę Krystynę Sztajer, z którą doczekał się syna Łukasza i córki Katarzyny. W ostatnim czasie został szczęśliwym dziadkiem. Pastor Cezary Jordan zmarł po ciężkiej chorobie w sobotę, 20 lutego 2021r. w jednym z łódzkich szpitali. Miał 63 lata.