Kaczmarek Jan

Kaczmarek Jan (1912-2001) Żołnierz września 1939, sybirak, jeniec Kozielska