Korzec Michał

Korzec Michał (1945 -   ) Potomek zduńskowolskich przemysłowców - włókienników. Syn Szmula Majera Korca i Rywki-Dwojry (Reginy) z d. Szpiro. Rodziny te na przełomie XIX i XX w. osiedliły się na stałe w Zduńskiej Woli. Wojna przerwała jednak tę więź, którą podejmuje po latach Pan Michał. Mieszkał w wielu krajach. Z wykształcenia jest fizykiem, socjologiem, politologiem i ekonomistą. Miłośnik kultury i znawca problematyki chińskiej, autor 8 książek i wielu artykułów naukowych. Życzliwy i szczodry człowiek wielkiej wrażliwości, wielu talentów i pasji.

 


Michał Korzec, Warta, ok. 1930

 

Michał Korzec był żołnierzem Wojska Polskiego, zamieszkałym w Warcie przy ul. Piekarskiej. Był członkiem Rady Miejskiej, wujem Rywena Gelbarta. Rywen Gelbart do sierpnia 1942 roku przebywał w getcie w Warcie, potem w Łodzi.

 

 


Michał Korzec w mundurze polskim z czasów marszałka Piłsudskiego, Warta, 1930-35.

 

Więzień Oświęcimia w wieku ok. 20 lat pokonał „Marsz śmierci” z Oświęcimia do Gross Rosen pod Wrocławiem (około 200 km) w 1945 r. Po wojnie zamieszkał w Szwajcarii. Fundator dwóch pomników na cmentarzu żydowskim w Warcie, poświęconych ofiarom nazizmu – 10-ciu Żydom powieszonym 14. 04. 1942 r. i zamordowanym w czasie likwidacji warckiego getta w sierpniu 1942 r.