Kręcicki Antoni

Kręcicki Antoni {ur. ok. 1886 - zm. 1920) Nauczyciel, działacz społeczny, ochotnik wojny polsko-bolszewickiej, kierownik Preparandy Nauczycielskiej w Zduńskiej w latach 1917-1920, sekretarz Radny Miasta Zduńska Wola.

Antoni Kręcicki (syn Marcina) nauczyciela z Lubrańca. Był peowiakiem. Po tzw. kryzysie przysięgowym Legionów (9 lipca 1917 r.) znalazł się w obozie jeńców legjonistów w Szczypiornie pod Kaliszem (blok IV, barak 2). Kiedy go zwolniono zamieszkał w Zduńskiej Woli.

Uczył języka polskiego, gimnastyki i śpiewu. Prowadził też musztrę z młodzieżą w okolicznych lasach (najczęściej w lesie porębskim). Z młodzieżą tą zbierał także gałązki borówkowe przeznaczone po wysuszeniu na herbatę dla wszystkich mieszkańców bursy preparandy (preparanda nauczycielska - kurs przygotowujący do nauczania w szkołach jednoklasowych, organizowany w Galicji od 1854 r. przy czteroletnich szkołach elementarnych).

 


Antoni Kręcicki z uczniami z preparandy

 

Kierował zduńskowolskim Towarzystwem Gimnastyczno- Sportowym Zdrowie (przemianowanym w 1922r. na Towarzystwo Gimnastyczne Sokół ). Latem 1920 r. wraz z dużą grupą zachęconej przez siebie młodzieży męskiej-szkolnej i rzemieślniczej ze Zduńskiej Woli i okolic, stanął w szeregach obrońców zagrożonej przez bolszewików Ojczyzny, poległ śmiercią bohaterską.

Świadkiem jego śmierci był Józef Koziński, seminarzysta z Łowicza, który był żołnierzem 201 i 205 pułku piechoty. Wspomina on - "Jednostka, w której walczył wyładowawszy się z wagonów kolejowych poszła na pobliskie łąki. Zaatakowani przez patrol Kozaków poszli w bój, ostrzelali ich, i Kozacy uciekli. Po niedługim czasie zauważyli, że przez łąki zmierza do nich jakiś żołnierz. Okazało się, że był to Antoni Kręcicki. Wkrótce nastąpił kolejny atak, tym razem silniejszej grupy kozackiej. Żołnierze rozbiegli się. Część, w której byli m.in. uczniowie seminarium, a wcześniej zduńskowolskiej preparandy, schroniła się w najbliższej wsi. Antoni Kręcicki schował się w krzakach olszyny. Tam dopadli go Kozacy i rozsiekali szablami."