Krolopp Włodzimierz

Włodzimierz Jan Krolopp (ur. 24 kwietnia 1928 w Zduńskiej Woli, zm. 20 października 2013 w Lublinie) – polski inżynier, profesor nauk technicznych, specjalista z dziedziny metrologii elektrycznej i elektronicznej, pomiarów w papiernictwie i spektrometrii mas. W latach 1990–1993 pełnił obowiązki rektora Politechniki Lubelskiej, a w latach 2001–2002 kierownika Katedry Automatyki i Metrologii Wydziału Elektrotechniki i Informatyki PŁ.

 

 

Studia ukończył na Wydziale Elektrycznym Politechniki Łódzkiej w roku 1956. Po ich ukończeniu rozpoczął pracę jako asystent na Politechnice Łódzkiej. Od roku 1960 pracował równocześnie w Instytucie Włókiennictwa. W latach 1962–67 pracował w Centralnym Biurze Techniki Przemysłu Papierniczego na stanowisku kierownika Wydziału Pomiarów i Automatyki. Do pracy w Politechnice Łódzkiej powrócił w roku 1967, gdzie w roku 1972 uzyskał stopień doktora nauk technicznych (specjalność elektrotechnika).

W pracy naukowej prof. Krolopp swoje zainteresowania skupił m.in. na zagadnieniach związanych z automatyzacją i diagnostyką techniczną maszyn papierniczych, wykorzystaniem światłowodów do przesyłania sygnałów pomiarowych i zasilania odbiorników małej mocy oraz spektrometrią masową. Opublikował ponad 90 prac, był promotorem i recenzentem kilkudziesięciu prac dyplomowych, doktorskich i habilitacyjnych.

W roku 1975 podjął pracę na stanowisku docenta w Politechnice Świętokrzyskiej. Habilitację uzyskał w roku 1980 na Wydziale Elektrycznym Politechniki Łódzkiej. W roku 1983 rozpoczął pracę na Politechnice Lubelskiej, gdzie pracował do roku 2003. Włodzimierz Krolopp jest autorem ok. 100 prac, w tym dwóch monografii i czterech skryptów. Został odznaczony Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Złotym Krzyżem Zasługi oraz Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Spoczywa na starym cmentarzu w Zduńskiej Woli (część katolicka).