Langer Ignacy

Langer (Langner?) Ignacy (ur. 1 lipca 1895 Zduńska Wola - zm. grudzień 1941 Magadan, Kołyma) Posterunkowy Policji Państwowej w komisariacie w Zduńskiej Woli. W 1939 r. stanął jako żołnierz w szeregach obrońców Ojczyzny, zmarł z wycieńczenia w grudniu 1941 r. w Magadanie na Kołymie.

 

 

Odsłonięcie pomnika Policjantów z listy katyńskiej

W piękny, słoneczny poranek 23 kwietnia na placu przy Szkole Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Wojsławicach odbyła się podniosła uroczystość związana z odsłonięciem i poświęceniem pomnika trzech funkcjonariuszy Policji Państwowej – więźniów Ostaszkowa zamordowanych przez NKWD, pochowanych w Miednoje: st. post. Szymona Jagiełły, st. post. Władysława Konata, st. post. Antoniego Sokołowskiego.

Obecni byli przedstawiciele rodzin ofiar sowieckiej zbrodni, reprezentanci samorządów, służb mundurowych, młodzież szkolna, w tym kadeci z wojsławickiego Zespołu Szkół. Odczytano apel pamięci, wymieniając nazwiska ponad czterdziestu osób z listy katyńskiej – pochodzących z terenu obecnego powiatu zduńskowolskiego bądź związanych z nim poprzez pracę zawodową. Dzieci ze szkoły podstawowej przedstawiły okolicznościowy montaż słowno-muzyczny.

 


Pod odsłoniętą tablicą delegacje złożyły wiązanki kwiatów, zapalono znicze.

 

 

 

W pobliżu pomnika rosną już trzy Dęby Pamięci posadzone dwa lata temu dla uczczenia męczeńskiej śmierci wymienionych Policjantów. Idea sadzenia Dębów Pamięci zakłada cel społeczno-edukacyjny, w tym podejmowanie działań na rzecz wychowania młodzieży w poczuciu przynależności do Narodu i Państwa Polskiego.

 


 

Powiat zduńskowolski – lista katyńska

Kozielsk – Katyń

 1. CEIMER Robert Karol, ppor. piech. rez., 44 pp w Chełmie Lubelskim, ur. 22 X 1908 r. w Zduńskiej Woli, s. Hermana i Pauliny z d. Schonau. CK/AM/2470 (numer ekshumacyjny zwłok w 1943 r.).
 2. KRZACZKOWSKI Marian, por. adm. posp. rusz., PKU Sieradz, ur. 12 IX 1883 r. w Bezrudach, s. Antoniego i Henryki z Morawiczów. Emerytowany nauczyciel ze Zduńskiej Woli. PCK/AM/2678.
 3. NEUGEBAUER Adam, ppor. 31 pp, urzędnik Urzędu Skarbowego w Zduńskiej Woli, ur. 28 IV 1902 r. w Pabianicach, syn Józefa i Józefy z Kempickich.
 4. PIEKIELNY Władysław, ppor. piech. rez., 41 Suwalski Pułk Piechoty im. J.Piłsudskiego w Suwałkach, ur. 23 XI 1905 r. w Szadku, s. Władysława i Marianny z Ziębów.
 5. RĄCZKA Feliks Michał, ppor. rez., 5 pp Legionów, ur. 15 X 1912 r. w Warszawie, s. Piotra i Zofii z Gałaburdów. Absolwent Państwowego Gimnazjum Koedukacyjnego (im. Kazimierza Wielkiego) w Zduńskiej Woli.
 6. ROSIŃSKI Jan, ppor. rez. adm., ur. 12 XII 1907 r. w Stryjach Księżych, s. Antoniego i Walerii z Kurasiewiczów. Kadra Zapasowa 4 Szpitala Okręgowego. Absolwent Państwowego Gimnazjum im. Kazimierza Wielkiego w Zduńskie Woli (1927 r.).
 7. SKRZYDLEWSKI Czesław, ppor. piech. rez., 67 pp, ur. 23 VIII 1911 r. w Woli Wiązowej, s. Mateusza i Feliksy z Danielewskich. Nauczyciel Publicznej Szkoły Powszechnej w Zduńskiej Woli. Wychowanek Państwowego Seminarium Nauczycielskiego w Zduńskiej Woli. PCK/AM/962.
 8. SZUKALSKI Jan Karol, ppor. rez. 27 pp, ur. 25 VI 1906 r. w Luboli, pow. Turek, syn Ignacego i Marianny z d. Kowalskiej, od 1938 r. w korpusie oficerów intendentury, absolwent Państwowego Seminarium Nauczycielskiego w Zduńskiej Woli (1928 r.), kierownik szkoły powszechnej w Łagiewnikach, pow. Wieluń.
 9. WALCZAK Stefan, ppor. piech. rez., 76 pp, ur. 30 V 1905 r. w Sobiepanach, s. Andrzeja i Marii z Pabichów. Absolwent Państwowego Gimnazjum im. Kazimierza Wielkiego w Zduńskiej Woli (1926 r.) PCK/AM/2219.
 10. WERECKI Piotr, ppor. rez. art., 17 Dywizjon Artylerii Ciężkiej, ur. 23 VI 1910 r. w Osinach – Szadku, s. Wincentego i Stefanii z Kubackich. PCK/AM/710.
 11. WOJCIESZCZAK Kazimierz, ppor. rez. art., 8 Pułk Artylerii Ciężkiej, ur. 26 I 1912 r. w Zduńskiej Woli, s. Jana i Marianny z Barskich. PCK/AM/1956.

Starobielsk – Charków

 1. DYBKA Czesław, ppor. 70 pp rez., ur. 1 IX 1904 r. w Brzeźniu, pow. Sieradz, syn Stanisława i Katarzyny z d. Kłos, absolwent Państwowego Seminarium Nauczycielskiego w Zduńskiej Woli (1926 r.) i Szkoły Podchorążych Rezerwy Piechoty (1928), nauczyciel szkoły powszechnej w Burzeninie.
 2. LUDWISIAK Stanisław, ppor. rez. wet., 7 pac, ur. 25 IV 1906 r., s. Leona i Marii. Lekarz weterynarii z Szadku. Nr 2004 (na liście NKWD jeńców Starobielska).
 3. NOWAK Józef, oficer 34 pp, absolwent Oficerskiej Szkoły dla Podoficerów Zawodowych w Bydgoszczy, ur. 16 III 1903 r. w Zduńskiej Woli.
 4. PATORA Wojciech, kpt. sł. zdr. rez., 4 Szpital Okręgowy w Łodzi, ur. 17 IV 1898 r. w Szadku, s. Pawła i Rozalii z Dziamarskich. Nr 2525.
 5. WEBER Piotr, ppor. rez., 1 Pułk Strzelców Podhalańskich w Nowym Sączu, ur. 20 VI 1911 r. w Zduńskiej Woli, s. Jana i Teresy. Nr 408.
 6. WISZNIEWSKI Józef Stanisław, por. kaw. rez., Ośrodek Zapasowy Wielkopolskiej Brygady Kawalerii, ur. 15 III 1900 r., s. Aleksego i Stanisławy. Absolwent Gimnazjum Filologicznego w Zduńskiej Woli.

Ostaszków – Kalinin – Miednoje

 1. AUGUSTYNIAK Józef, szer. rez., służba pomocnicza Policji Państwowej, komisariat PP w Zduńskiej Woli, ur. 23 III 1899 r. w Woźnikach, s. Kacpra i Agnieszki z Sierchów.
 2. BĘDKOWSKI Stefan, st. post. PP, Komisariat Zduńska Wola, ur. 13 VII 1901 r. w Łodzi, s. Franciszka i Marianny ze Skąpskich. Zmarł z wycieńczenia i głodu 26 XII 1939 r. w Ostaszkowie. Pochowany w pobliżu wsi Świetlica na wschodnim brzegu jeziora Seliger.
 3. CUKNIK Gustaw, st. przod. PP, ur. 25 VI 1882 r. w Zduńskiej Woli.
 4. GRUSZCZYŃSKI Henryk, post. PP, Komisariat Zduńska Wola, ur. 10 VII 1894 r. w Dmeninie, s. Antoniego i Marcjanny z Tłuchowskich.
 5. JAGIEŁŁO Szymon, st. post. PP, ur. 1894 r., pochodził z Izabelowa k. Zduńskiej Woli, posterunek PP w Wierzchach, powiat Sieradz. Nr ew. jeńców R.257,292.
 6. JARZYŃSKI Józef, asp. PP, ur. 11 IV 1899 r. w Swojczanach, syn Jana i Marianny, służba w PP: 14 VIII 1920–31 X 1921; służba w WP: 17 XI 1921–5 IX 1923, ppor. rez., od 1 XI 1923 ponownie PP, m.in. Komenda Powiatowa w Łasku, w 1939 kierownik Komisariatu PP w Zduńskiej Woli.
 7. KAWECKI Ignacy, st. post. PP, m.in. Komisariat Zduńska Wola, ur. w 1906 r. w Tomaszowicach.
 8. KONAT Władysław, st. post. PP, posterunek w Izabelowie, ur. 25 IX 1904 r., s. Franciszka i Ewy. NKWD d. nr 4434 (nr teczki obozowej).
 9. KOZŁOWSKI Józef, post. PP, Komisariat Zduńska Wola, ur. w 1895 r. w Bogumiłowie, syn Walentego.
 10. KRAJEWSKI Adam Zenon, st. post. PP, Komenda Powiatowa Wieluń, ur. 27 VI 1902 r. w Zduńskiej Woli, syn Władysława i Marianny.
 11. KRAWCZYK Leon, funkcjonariusz Straży Więziennej, służba w więzieniu w Drohobyczu 1 V 1937–IX 1939, ur. 11 IV 1909 r. w Zduńskiej Woli, s. Konstantego i Marii.
 12. KUNA Antoni, st. post. PP, Komisariat Zduńska Wola, ur. 5 VI 1896 r. w Dłutowie, s. Józefa i Marianny z Sobczyków.
 13. LIZJUSZ Jan, przod. PP, służył – komendant posterunku w Brąszewicach, Komenda Powiatowa Sieradz, III Komisariat Miejski Łódź, ur. 20 IV 1889 r.w Zduńskiej Woli, syn Juliana i Marii z Gutrów.
 14. MICHALSKI Wawrzyniec, osadnik wojskowy, rolnik z Puziniewicz, woj. nowogródzkie, ur. 8 VIII 1898 r. w Porębach k. Zduńskiej Woli, s. Michała.
 15. OLESZCZYK Franciszek, post. PP, ur. 5 XI 1895 r. w Zduńskiej Woli, syn Wincentego, w PP od 1922, 1936–1939 – Komenda Powiatowa Sieradz.
 16. PASKA Aleksander, post. PP, od 1932 r. w pionie śledczym, m.in. w 1937 r. Komisariat Zduńska Wola, 1938 r. – Komisariat Łódź.
 17. SAŁACIŃSKI Franciszek, post. PP, ur. 14 VIII 1906 r. w Zduńskiej Woli.
 18. SOBASZCZYK Julian Józef, st. sierż., 8 baon KOP w Stołpcach, ur. 14 II 1902 r. w Zduńskiej Woli.
 19. SOKOŁOWSKI Antoni, post. PP, posterunek w Annopolu, ur. 17 V 1913 r. w Kołomyji, s. Józefa.
 20. SOSNOWSKI Ludwik, st. post. PP, Komisariat Zduńska Wola, ur. 24 VIII 1900 r., s. Stanisław i Łucji.
 21. TABACHOWICZ Stefan, szer. rez., służba pomocnicza PP, Komenda Powiatowa w Łasku, rolnik z Borszewic k. Zduńskiej Woli, ur. w 1901 r. w Sieradzu, s. Włodzimierza i Magdaleny.
 22. UKLEJA Władysław Józef, st. post. PP, Komisariat Zduńska Wola, ur. 20 V 1899 r. w Odechowie, pow. Radom, s. Andrzeja i Ewy z Piwowarskich, uczestnik wojny polsko-bolszewickiej.
 23. WITULSKI Kazimierz, post. PP, ur. 2 VI 1911 r. w Zduńskiej Woli.

Inne miejsca kaźni

 1. LANGNER Ignacy, post. PP, Komisariat Zduńska Wola, ur. 1 VII 1895 r. w Zduńskiej Woli, zmarł z wycieńczenia w grudniu 1941 r. w Magadanie na Kołymie.
 2. POTĘGA Stefan, szer. rez., st. post. PP, ur. w Zapolicach k. Zduńskiej Woli, III Komisariat PP w Łodzi. Miejsce śmierci nieznane.
 3. WOJTASIK Andrzej, szer. rez., post. PP, Komisariat Zduńska Wola. Miejsce śmierci nieznane.

Na podstawie informacji zgromadzonych przez p. Jerzego Chrzanowskiego
dyrektora Muzeum Historii Miasta Zduńska Wola i pracowników Muzeum
opracował Maurycy Buk-Wieszalski.