Majdak Bolesław

Ks. dr Bolesław Majdak (ur. 12.02.1929 - zm. 2.11.2014), Orionista, historyk, kapelan harcerzy, członek Związku Sybiraków i Towarzystwa Przyjaciół Zduńskiej Woli. Przeżył 85 lat, zmarł 2 listopada 2014 r. we wspólnocie zakonnej w Łaźniewie.

 

 

Ks. dr Kazimierz Bolesław Majdak urodził się 12 lutego 1929 r. w Podśniatynce na Podolu, jako syn Franciszka i Waleria z Martyniaków. W 1936 r. rozpoczął uczęszczać do szkoły powszechnej w rodzinnej miejscowości, w której nauczano w języku polskim i ukraińskim. 10 lutego 1940 r. wraz z rodziną został wywieziony na Sybir. Trafili do osiedla Kałucze w rejonie Irkucka.

W 1941 r. przewieziony został wraz z matką do osiedla Kwitok. Następnie trafił do Kazachstanu i osiedlił się w kołchozie w rejonie Dżambuł. Do Polski wrócił w 1946 r. W 1947 r. dostał się do Kolegium Oriońskiego w Zduńskiej Woli, gdzie ukończył uprzednio szkołę podstawową dla pracujących. W 1949 r. wstąpił do oriońskiego nowicjatu zakonnego.

W latach 1952-1955 odbył studia filozoficzne i teologiczne we Włocławku i Zduńskiej Woli. Święcenia kapłańskie otrzymał 5 lipca 1959 r. Od 1962 r. wykładał w Wyższym Seminarium Duchownym Księży Orionistów w Zduńskiej Woli. W latach 1962—1966 był prefektem kleryków w seminarium, a w latach 1961—1968 wikariuszem parafii pw. św. Jakuba w Warszawie.

W 1969 r. wyjechał na studia do Rzymu, gdzie uzyskał doktorat. Po powrocie do kraju pracował w sekretariacie Prowincji. W 1981 r. Kapituła Generalna zakonu powierzyła mu funkcję radcy generalnego ds. działalności charytatywnej. Odwiedzał ośrodki zakonne na całym świecie i pomagał w rozwiązywaniu wielu problemów. W 1987 r. powrócił do Polski i przez rok był rektorem zduńskowolskiego seminarium.

Od 1997 r., po ciężkiej chorobie, na stałe osiadł w Zduńskiej Woli. Nie ustawał w swojej pracy społecznej i zawodowej. Opublikował kilka ciekawych i cennych publikacji dotyczących historii Zgromadzenia Orionistów w Polsce, w tym w Zduńskiej Woli. Był również kapelanem kręgów starszoharcerskich w Zduńskiej Woli i członkiem Związku Sybiraków i Towarzystwa Przyjaciół Zduńskiej Woli.