Matykiewicz Andrzej Mieczysław

Andrzej Mieczysław Matykiewicz (ur. 28 sierpnia 1939 w Krokocicach, zm. 28 marca 2010) Jego rodzice to Kazimierz i Emilia z d. Rybak Pochodząca ze Lwowa mama była nauczycielką. Ojciec urodził się w Sulęcinie pod Kołem, a zawodowo związany był z urzędem gminnym w Krokocicach, gdzie pełnił funkcję sekretarza.

W 1958 r. Andrzej Matykiewicz zdał maturę w I Liceum Ogólnokształcącym im. Kazimierza Wielkiego w naszym mieście, a w 1967 r. ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie Łódzkim. W międzyczasie pracował też jako nauczyciel w szkole w Krokocicach i jako geodeta w Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Zduńskiej Woli. Tam też rozpoczynał karierę prawniczą, najpierw jako referent, a następnie radca prawny.

 

 

W 1970 r. zdał egzamin sędziowski. W latach 1971-1976 pracował w Sądzie Powiatowym w Sieradzu, jako sędzia. Sprawował też funkcję wiceprezesa sądu. Następnie powrócił do pracy radcy prawnego w Zapolicach i w Sieradzu. W latach 1982-1991 pracował w zespołach adwokackich w Wieluniu, Sieradzu i Zduńskiej Woli.

W latach 1990 -1994 był Przewodniczącym Rady Miasta Zduńska Wola podczas jej pierwszej kadencji po przemianach politycznych w Polsce i po demokratycznych wyborach samorządu lokalnego. Dał się poznać jako kompetentny i oddany miastu samorządowiec, otwarty na argumenty, a nie zawziętą walkę polityczną. W 1992 r. otworzył własną kancelarię adwokacką, którą prowadził do 2007 r.

Poza pracą zawodową Matykiewiczowi starczało czasu na działalność społeczną, a osoby, które wspierał pomocą prawną traktował z wyjątkową wyrozumiałością. Cieszył się życiem rodzinnym. Pozazawodową pasją pana Andrzeja były codzienne spacery z żoną i dziećmi oraz wspólne wyjazdy urlopowe. W ostatnim okresie życia chętnie czytał literaturę wojenną wydawaną na emigracji. Był też zapalonym kibicem piłkarskim.

 

 

Jego żona to Jadwiga Kazimiera z d. Zwierzchowska, urodzona 10 marca 1943 r. w Zduńskiej Woli, córka Mieczysława i Heleny z d. Gajzler. Ojciec pracował w Zakładzie Taboru PKP w Karsznicach. Mama zajmowała się prowadzeniem domu. Jadwiga Kazimiera pracowała w miejscowym PKS na różnych stanowiskach administracyjnych. Syn Matykiewiczów Jarosław Mariusz urodził się 4 lipca 1969 r. Mieszka w Kielcach i jest lekarzem. Córka Hanna Karina, urodzona 19 listopada 1970 r., jest absolwentką filologii angielskiej.

Andrzej Matykiewicz miał trójkę rodzeństwa. Włodzimierz mieszka obecnie w Łodzi, Mirosława, po mężu Szczepaniak, zmarła w Zduńskiej Woli, zaś młodsza siostra Kalina, po mężu Andrzejczak, dziś emerytka, nauczała języka polskiego w Karsznicach.

M.Sz, źródło: MHM