Okoń Krystyna

Krystyna Okoń (ur. 10 sierpnia 1945 r. w Zduńskiej Woli, zm. 1 lutego 2017) urodziła się w rodzinie rzemieślniczej zduna Franciszka Dębowskiego i Eugenii z Andersów. Ukończyła II Liceum Ogólnokształcące w Zduńskiej Woli. Już wówczas zainteresowała się turystyką i krajoznawstwem, zainspirowana przez swoją wychowawczynię Zofię Adamowicz.

W 1963 r. rozpoczęła studia na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Łódzkiego, a cztery lata później wstąpiła do studenckiego Klubu Turystycznego „W siną dal”. W 1968 r. ukończyła studia uzyskując tytuł magistra geografii i rozpoczęła pracę zawodową w charakterze kierownika Oddziału Miejskiego PTTK w Zduńskiej Woli.

 

 

Od 1982 r. była zatrudniona w Wydziale Zdrowia i Opieki Społecznej Urzędu Wojewódzkiego w Sieradzu na stanowisku kierownika Biura Darów. W kolejnych latach pracowała w Wojewódzkim Urzędzie Statystycznym, Wojewódzkim Ośrodku Informacji Turystycznej i ponownie w sieradzkim Urzędzie Wojewódzkim w Wydziale Kultury Sportu i Turystki, a po reformie administracyjnej w 1999 r. w Starostwie Powiatowym w Zduńskiej Woli, skąd przeszła na emeryturę.

Będąc kierownikiem Wojewódzkiego Ośrodka Informacji Turystycznej oraz pracując w Wydziale Kultury Urzędu Wojewódzkiego uczestniczyła w przygotowywaniu do druku kolejnych numerów kwartalnika „Na Sieradzkich Szlakach”, a w latach 1994-2001 publikowała swoje teksty na łamach periodyku.

Przez cały okres pracy zawodowej aż do samej śmierci, czynnie uczestniczyła w działalności turystyczno-krajoznawczej w Oddziale PTTK. W latach 1992-2004 była prezesem zduńskowolskiego Oddziału. Za jej prezesury powołany został w 2001 r. przy Oddziale PTTK, przy dużym wsparciu Starostwa Powiatowego w Zduńskiej Woli, Ośrodek Informacji Turystycznej, funkcjonujący do dnia dzisiejszego.

Znana też była z działalności w Towarzystwie Przyjaciół Zduńskiej Woli, którego była członkiem – założycielem w roku 1975. Przez szereg lat pełniła różne funkcje w stowarzyszeniu. W latach 1993-2003 była członkiem Zarządu, a od 2009 do 2013 członkiem Komisji Rewizyjnej. W 2009 r. jej sylwetka została wprowadzona do galerii TPZW „Niepospolitych Zduńskowolan”, a w 2015 r. została odznaczona medalem pamiątkowym Towarzystwa Przyjaciół Zduńskiej Woli za całokształt działalności.

Działała również w zduńskowolskim Stowarzyszeniu Rozwoju Kultury Dzieci i Młodzieży (w latach 2006-2009 członek Zarządu, od roku 2014 przewodnicząca Komisji Rewizyjnej). Zmarła 1 lutego 2017 r. przegrywając ciężką walkę z nowotworem. Miała 72 lata.

J. Stulczewski