Pawłowski Wiesław

Wiesław Pawłowski (ur. 24 stycznia 1939 r. w Brześciu n. Bugiem, zm. 9 lutego 2020 w Łasku). Byłem synem Henryka i Antoniny z domu Lenty. Ojciec jego 15 kwietnia 1942 r. został zamordowany w niemieckim KL Auschwitz. Dwa lata wcześniej, 13 kwietnia 1940 r. wraz z rodziną został wywieziony do Kazachstanu, skąd trafił na Syberię do miejscowości Makinka. Trudnych warunków i mrozów nie przeżył tam jego niespełna dwu letni brat Witold, który zmarł 27 września 1941 r. Wojny także nie przeżył ojciec matki, Adolf Lenty – starszy posterunkowy Policji Państwowej w Brześciu, zamordowany w kwietniu 1940 r. sowieckim strzałem w tył głowy w Miednoje.

 

 

W 1946 r. Wiesław Pawłowski wrócił do Polski, do Łukowa, następnie był w Olsztynie, skąd ostatecznie trafił do Zduńskiej Woli, gdzie odnalazła się siostra ojca, Zofia Gnacikowska. Tutaj zamieszkał na stałe, założył w 1962 r. rodzinę i poświęcił się pracy społecznej na rzecz miasta. Od roku 1961 Wiesław Pawłowski uczestniczył w amatorskim ruchu filmowym. W 1970 r. znalazł się w grupie organizatorów Amatorskiego Klubu Filmowego „Emdek” przy Miejskim Domu Kultury w Zduńskiej Woli, zostając jego pierwszym przewodniczącym. Był on jednym z tych, którym zaimponowały „ruchome zdjęcia” i sam zapragnął spróbować swych sił w sztuce filmowania.

Działalność AKF początkowo ograniczała się na zdobywaniu przez jego członków informacji z dziedziny filmoznawstwa. Zainicjowano realizację kronik miasta i rejestrowanie w reportażowej formie lokalnych uroczystości. Klub i jego członkowie rozpoczęli odnosić także pierwsze sukcesy filmowe w przeglądach i festiwalach ogólnopolskich. W listopadzie 1972 r. nastąpiło otwarcie Kina Filmów Amatorskich, rok później zorganizowano przy AKF Młodzieżową Sekcję Filmową. Zajęciami uczniów miejscowych szkół kierował już wówczas doświadczony instruktor filmu amatorskiego, Wiesław Pawłowski. Zajęcia miały formę ćwiczeń, seminariów, spotkań i dyskusji.

Dodatkowo w 1975 r. zaczęło swoją działalność Objazdowe Kino Filmów Amatorskich. Tym samym Zduńska Wola stała się prężnym ośrodkiem amatorskiego ruchu filmowego w kraju. Sam Wiesław Pawłowski w latach 1973-1975 z ramienia Federacji Amatorskich Klubów Filmowych w Polsce był opiekunem terenowym w województwie łódzkim i korespondentem łódzkiego ośrodka Telewizji Polskiej. Za swoją działalność w amatorskim ruchu filmowym Wiesław Pawłowski, jako autor wielu kronik i filmów zdobył wielu nagród i wyróżnień, a w 1977 r. został wyróżniony Odznaką „Zasłużony Działacz Kultury”. W końcu lat 80. i początkach lat 90. XX w. był jednym z współtwórców pierwszej miejskiej telewizji w Zduńskiej Woli, udzielając się tym samym dalej jako korespondent TVP.

 

 

Od powstania w maju 1975 r. Towarzystwa Przyjaciół Zduńskiej Woli Wiesław Pawłowski został jego długoletnim członkiem do końca życia. Do Towarzystwa należała także jego mama Antonina, a także zapisał się syn Jarosław. Jednak jego największą pasją od zawsze była filatelistyka. Był aktywnym działaczem Polskiego Związku Filatelistów m.in. wiceprezesem Zarządu Miejskiego Koła PZF im. Ignacego Boernera w Zduńskiej Woli, wielokrotnie nagradzany na wystawach filatelistycznych w Zduńskiej Woli i w kraju. Odznaczony Złotą Odznaką Honorową PZF (1993). W ostatnim czasie kierował pracami Koła Związku Sybiraków w Zduńskiej Woli. Był także członkiem Rodzin Osadników Wojskowych.

W 2018 r. znalazł się w Komitecie Honorowym Obchodów 100-lecia Odzyskania przez Polskę Niepodległości. Wiesław Pawłowski zmarł w łaskim szpitalu w niedzielę 9 lutego.  Miał 81 lat. 

J. Stulczewski