Rokossowski Kazimierz

Kazimierz Rokossowski (ur. 2 marca 1876 r.w Załubicach, zm. ?) - syn Piotra i Juli Cholewińskiej, zduńskowolski prawnik, notariusz, rejent, społecznik, radny miejski i do sejmiku powiatowego w Sieradzu. W latach 1922-1927 poseł na Sejm RP wybrany z list Narodowo – Chrześcijańskiego Stronnictwa Pracy.

 

 

Notariusz Kazimierz Rokossowski w Zduńskiej Woli funkcjonował w oparciu o wprowadzoną w Królestwie Polskim rosyjską ustawę o notariacie z 1866 r. i dekret Rady Regencyjnej Królestwa Polskiego z 10 VII 1918 r. w przedmiocie przepisów tymczasowych o notariacie. Do jego zadań należało sporządzanie aktów dobrej woli zawieranych przez strony, takich jak: akta kupna-sprzedaży, umowy, zapisy, cesje, legaty, intercyzy przedślubne, pełnomocnictwa, zawiązywanie spółek akcyjnych itp. Zakończył prowadzenie kancelarii w 1933 roku.