Sikorska Janina

Janina Sikorska (ur. 1912-08-31 w Czechach k. Zduńskiej Woli, zm. 2009-08-16 w Warszawie) używała pseudonimów: „Janka”, "Janeczka", "Kaja". Była córką Antoniego i Katarzyny z domu Wardęga, jej nazwisko panieńskie - Chrzan.

Instruktorka Przysposobienia Wojskowego Kobiet (PW K). Podczas działań wojennych we wrześniu 1939 r. pracowała w szpitalu polowym na Żoliborzu. W listopadzie 1939 r. została zaprzysiężona w Związku Odbudowy Rzeczypospolitej, gdzie od 1940 r. do marca 1945 r. była szefem kolportażu oraz zastępcą Komendanta Okręgu IV ZOR do Spraw Kobiet.

Studiowała na tajnym uniwersytecie. Jednocześnie od maja 1942 r. działała jako instruktorka i kierowniczka organizacyjna kursów szkoleniowych podwydziału Pomocy Żołnierzowi BIP KG AK. Uczestniczyła także w akcjach „N” i „Antyk” prowadzonych przez BIP. Od marca 1944 r. kierowniczka łączności Szefa Oddziału I KG AK (mjr/płk Antoniego Sanojcy).

 

 

W Powstaniu Warszawskim, komendantka gospody frontowej na Powiślu. Po upadku powstania wyszła z Warszawy z ludnością cywilną i przebywała w Częstochowie, gdzie do marca 1945 r. utrzymywała kontakty konspiracyjne z kierownictwem ZOR i BIP. Po wojnie (do emerytury) pracowała w Głównym Komitecie Kultury Fizycznej i Turystyki w Warszawie.

Odznaczona Srebrnym Krzyżem zasługi z Mieczami, Krzyżem Armii Krajowej, Warszawskim Krzyżem Powstańczym. Od 1997 r. jako członkini Memoriału gen. Marii Wittek, bardzo aktywnie współpracowała z Fundacją Archiwum i Muzeum Pomorskim Armii Krajowej oraz Wojskowej Służby Polek w Toruniu. Do działu Archiwum WSK dostarczała materiały archiwalne (relacje, prasę konspiracyjną fotografie).

Uczestniczyła w listopadowych sesjach popularno - naukowych organizowanych przez Fundację. Na VI Sesji wystąpiła z bardzo rzeczowym referatem pt. „Służba Pomocy Żołnierzowi (PŻ) w Powstaniu Warszawskim”, opublikowanym w Służbie Polek... cz. 3. Współpracowała z gen. prof. Elżbietą Zawacką i ze środowiskiem kombatanckim kobiet - żołnierzy. Zmarła 16 sierpnia 2009 roku i została pochowana w Warszawie na cmentarzu wojskowym na Powązkach