Strzeliński Marian

Strzeliński Marian (1894-1974) Rzemieślnik, członek POW, uczestnik wojny polsko-bolszewickiej, strażak ochotnik, naczelnik zduńskowolskiej OSP w latach 1945-1947.

Ochotnicza Straż Pożarna w Zduńskiej Woli powstała w 1878 roku. Jest to jedna z najstarszych jednostek w Polsce a drugie z najstarszych stowarzyszeń w Zduńskiej Woli. Jednostka OSP obecnie liczy 70 członków, z podziałem na Jednostkę Operacyjno-Techniczną, orkiestrę dętą oraz Młodzieżową Drużynę Pożarniczą