Wilczyński Czesław

Czesław Wilczyński (ur. 23 kwietnia 1929 w Młynisku) – polski snowacz i działacz partyjny, poseł na Sejm PRL VI i VII kadencji. Uzyskał wykształcenie średnie. Od 1945 był snowaczem w Zduńskich Zakładach Przemysłu Bawełnianego „Zwoltex”. Gdy w 1963 ukończył Technikum Mechaniczne w Zduńskiej Woli, awansowano go na mistrza.

 

 

Należał do Związku Młodzieży Polskiej, a od 1954 do Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, w której przez 11 lat był sekretarzem OOP, a przez kilka kadencji zasiadał w Komitecie Miejskim i w Komitecie Wojewódzkim (w tym jego egzekutywie). Pełnił funkcję radnego Miejskiej Rady Narodowej. Był też delegatem na IV Zjazd PZPR.

W 1972 i 1976 uzyskiwał mandat posła na Sejm PRL w okręgu Sieradz. Przez dwie kadencje zasiadał w Komisji Przemysłu Lekkiego. Ponadto w trakcie VI kadencji zasiadał w Komisji Drobnej Wytwórczości, Spółdzielczości Pracy i Rzemiosła, a w trakcie VII w Komisji Handlu Wewnętrznego, Drobnej Wytwórczości i Usług. Według danych z 2005, właściciel cennych historycznie budynków: domu i stodoły drewnianej z 1926 oraz obory murowanej z 1924.

Odznaczenia

  • Złoty Krzyż Zasługi
  • Srebrny Krzyż Zasługi