Wróblewski Jan

Wróblewski Jan (1903-1988) Rzemieślnik, działacz społeczny, członek AK, więzień obozów koncentracyjnych