Wyglądacz Barbara

Barbara Wyglądacz (ur. 3.12.1950 w Zduńskiej Woli, zm. 3.06.1995 w Zduńskiej Woli) córka Józefa i Genowefy. Wierny przyjaciel dzieci, dyrektor Biura Zarządu Wojewódzkiego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Sieradzu. Przeżyła 44 lata