Zagner Edmund

Zagner Edmund (1935-1997) Pułkownik pożarnictwa, komendant Zawodowej Straży Pożarnej w Zduńskiej Woli w latach 1961-1975

 

 

Początki Zawodowej Straży Pożarnej w Zduńskiej Woli, sięgają 1952r., kiedy przy istniejącej Ochotniczej Straży Pożarnej w Zduńskiej Woli powołano "Pogotowie zawodowe", na bazie którego powstała w 1957r. Zawodowa Straż Pożarna. Siedzibą Zawodowej Straży Pożarnej były do 1971r. pomieszczenia OSP w Zduńskiej Woli przy ulicy Dąbrowskiego 4. W 1971r. oddano do użytku nową siedzibę Zawodowej Straży Pożarnej przy ulicy Długiej 4, gdzie mieści się ona do dzisiaj.

Pierwszym Komendantem Miejskim Straży Pożarnych był asp. Józef Kraczyński. Istotna zmiana dotycząca podporządkowania zduńskowolskiej zawodowej straży pożarnej nastąpiła w 1971r.kiedy wyłączono Miejską Komendę Straży Pożarnych z Wydziału Spraw Wewnętrznych Prezydium Miejskiej Rady Narodowej i przekształcono ją w samodzielny organ w zakresie ochrony przeciwpożarowej podległy Prezydium Miejskiej Rady Narodowej.

Do czasu nowego podziału administracyjnego państwa w 1975r. funkcjonująca w Zduńskiej Woli Zawodowa Straż Pożarna była jedyną zawodową formacją na terenie dawnego województwa sieradzkiego (najbliższe zawodowe straże pożarne miały swoje siedziby w Pabianicach oraz w Kaliszu), stąd też działania gaśnicze ZSP w Zduńskiej Woli prowadzone były często nawet w sąsiednich województwach. 1 lipca 1992r. powstała Państwowa Straż Pożarna - Komenda Rejonowa PSP, w skład której weszła Jednostka Ratowniczo Gaśnicza PSP.

Komendanci:

 • 1957r.- asp. Józef Kraczyński
 • 1957r.-1961r.- st. ogn. Józef Apanel
 • 1961r.-1975r.- kpt. poż. Edmund Zagner
 • 1975r.-1979r.- mjr poż. Alojzy Krzyżanowski
 • 1979r.-1992r.- por. poż. Ryszard Matusiak
 • 01.07.1992r.-15.06.1998r.- st. kpt. Grzegorz Stoliński
 • 16.06.1998r.- 31.03.2006r. - st. bryg. Zenon Nowak
 • 01.04.2006r.- 09.07.2007r. - mł. bryg. Paweł Stępień
 • 09.07.2007r.- 31.01.2017r. - st. bryg. Wiesław Kopytek
 • 01.02.2017r.- 31.03.2017r. - st. kpt. Łukasz Drzewiecki - p.o. Komendanta Powiatowego PSP w Zduńskiej Woli
 • 01.04.2017r.- 31.05.2017r. - bryg. Radosław Jadwiszczak - p.o. Komendanta Powiatowego PSP w Zduńskiej Woli<
 • 01.06.2017r.- 31.07.2017r. - st. kpt. Łukasz Drzewiecki - p.o. Komendanta Powiatowego PSP w Zduńskiej Woli
 • od 1.08.2017 - mł. bryg. mgr inż. Mariusz Rosiński - p.o. Komendanta Powiatowego PSP w Zduńskiej Woli